UPM kirjaa arvonalennuksen aikakauslehtipaperien liikearvosta - Miramichin paperitehtaan omaisuuden arvo kirjataan alas

(UPM, Helsinki, 5.6.2007) - UPM kirjaa toisella neljänneksellä Aikakauslehtipaperien liikearvosta arvonalennuksen. Lisäksi yhtiö kirjaa alas Miramichin paperitehtaan tuotantolaitosten omaisuuden jäljellä olevan arvon. Yhtiön näkemys aikakauslehtipaperien kysynnän kehittymisestä pysyy muuttumattomana ja aikakauslehtipaperien kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä.

UPM on testannut Aikakauslehtipapereiden liikearvon IAS 36:n mukaisesti. Tämän seurauksena UPM kirjaa liikearvosta noin 350 miljoonan euron arvonalennuksen. Ensisijaisina syinä arvonalennukseen ovat aikakauslehtipaperien ennustettua alemmat toteutuneet hinnat ja valuuttakurssien, erityisesti Yhdysvaltain dollarin, epäsuotuisa kehitys. Arvonalennuksen vuoksi laskennalliset verovelat pienenevät 25 miljoonalla eurolla.

Aikakauslehtipaperien liikearvo oli joulukuun 2006 lopussa yhteensä 915 miljoonaa euroa, josta 492 miljoonaa euroa liittyi yhtiön Pohjois-Amerikan yritysostoihin.

Koska Miramichin tehtaan kannattavuus on jatkunut epätyydyttävänä, UPM on tänään ilmoittanut päätöksestä sulkea tehdas 9-12 kuukaudeksi. Tuotantolaitosten jäljellä oleva arvo, noin 20 miljoonaa euroa, kirjataan alas.

Koska odotukset Miramichin tehtaan taloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet, kaikkia taseeseen merkittyjä laskennallisia verosaamisia ei IAS 12 mukaan ole mahdollista säilyttää. Tämän vuoksi laskennallisia verosaamisia kirjataan alas noin 40 miljoona euroa.

Arvioidut kirjaukset yhteensä toisella neljänneksellä. Kirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Miramichin paperitehtaan tuotantolaitosten alaskirjaus -20 miljoonaa euroa
Kanadan laskennallisten verosaamisten alaskirjaus -40 miljoonaa euroa
Aikakauslehtipaperien liikearvon arvonalennus -350 miljoonaa euroa
Laskennallisten verovelkojen pienentyminen 25 miljoonaa euroa

Yhteensä -385 miljoonaa euroa

Liikevoittoon sisältyy -370 miljoonaa euroa
Tuloveroihin sisältyy -15 miljoonaa euroa

Lisätietoja antaa:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011