UPM kirjaa arvonalennuksen Sanomalehtipaperit-toimialan liikearvoon

(UPM, Helsinki, 10.9.2008 klo 09.35) – UPM kirjaa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä arvonalennuksen Sanomalehtipaperit-toimialan liikearvoon. Yhtiön arvio sanomalehtipaperien markkinanäkymästä on heikentynyt.

UPM on testannut Sanomalehtipapereiden liikearvoa IAS 36-standardin mukaisesti. Testin tuloksena UPM kirjaa noin 230 miljoonan euron arvonalennuksen toimialan liikearvoon. Merkittävimmät arvonalennukseen vaikuttavat tekijät ovat sanomalehtipaperimarkkinoiden ennakoitua alhaisempi kysyntä Euroopassa, jatkuva ylikapasiteetti Euroopassa sekä kohonneet kustannukset. Arvonalennuksen seurauksena laskennalliset verovelat vähenevät noin 28 miljoonalla eurolla.

Sanomalehtipaperit-toimialan liikearvo oli 475 miljoonaa euroa joulukuun 2007 lopussa.

Lisätietoja antavat:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, puh. 0204 15 0011
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com