UPM kirjaa arvonalennuksen Puutuotteet-toimialan käyttöomaisuuden arvosta

(UPM, Helsinki, 6.10.2008 klo 10) – UPM kirjaa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä noin 30 miljoonan euron arvonalennuksen Puutuotteet-toimialaan kuuluvien Suomen sahojen käyttöomaisuuden arvosta.

Kohonneet puuraaka-ainekustannukset, sahatuotteiden heikentynyt kysyntä päämarkkinoilla sekä sahatuotteiden alemmat hinnat heikentävät sahauksen kannattavuutta.

UPM on viime keväästä lähtien vastannut heikentyneeseen markkinatilanteeseen rajoittamalla sahatavaran tuotantoaan laitoskohtaisesti Suomessa sijaitsevilla sahoillaan. UPM arvioi, että yhtiön sahatavaran tuotanto Suomessa vuonna 2008 jää noin 300 000 kuutiometriä, eli noin 20 %, viime vuotta pienemmäksi.

Lisätietoja antavat:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658
Johtaja Tuomo Visanko, UPM:n Sahaliiketoiminta, puh. 0400 352 990