UPM keskittää Itä-Suomen laivakuljetuksia Haminaan

UPM keskittää Itä-Suomen storo- ja roro-liikenteen Haminan satamaan vuoden 2006 alusta lähtien. Kuljetusten kokonaismäärä on 1,3 miljoonaa tonnia. Tästä määrästä noin 450 000 tonnia laivataan tällä hetkellä Kotkan Hietasen ja 850 000 tonnia Haminan sataman kautta. Steveco jatkaa UPM:n satamaoperattorina Haminassa.

Ratkaisu on pitkäaikainen ja lisää UPM:n mahdollisuuksia tehostaa toimitusketjua yhdessä logististen yhteistyökumppaneiden kanssa.

UPM:n konttiliikenne Kotkan Mussalon kautta jatkuu ennallaan, kuten myös nykyinen liikenne Kotkan Hallan sataman kautta.

Lisätietoja antaa:
Jukka Hölsä, johtaja, logistiikan infrastruktuuri ja operaatiot, puh. 040 528 5106

UPM
Viestintä
6.7.2005