UPM kehittää uusia aistiin perustuvia paperinvalintamenetelmiä

(UPM, Helsinki, 7.3.2007) - UPM kehittää uusia aistiin perustuvia paperinvalintamenetelmiä auttamaan asiakkaita papereiden valinnassa. Kun valmistajat määrittelevät paperilaatuja teknisin termein, niin asiakkaat kuvailevat niitä aistinvaraisten ominaisuuksien perusteella. Tämän tarpeen pohjalta UPM toteutti tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on kehittää laadullisia testimenetelmiä kuvaamaan paperilajien visuaalista ilmettä, ääntä, tuntua ja tuoksua.

"Tutkimus vahvistaa, että ikä, sukupuoli, kansallisuus ja ammatti vaikuttavat asiakkaiden mieltymyksiin ja käsityksiin aistinvaraisista ominaisuuksista. Siten uudet menetelmät auttavat julkaisijoita valitsemaan paperilaatuja, jotka sopivat parhaiten heidän kohdeyleisölleen. Aistinvaraisia ominaisuuksia arvioidaan nykyään UPM Tutkimuskeskuksen asiantuntijapaneeleissa", kertoo vanhempi tutkija Matti Ristolainen UPM:ltä.

Tutkimuksen mukaan noin 60 % kuluttajapaneeleiden jäsenistä arvioi, että visuaalisella ilmeellä on suurin vaikutus aikakauslehden tai sanomalehden miellyttävyyteen. Seuraavaksi tärkeimmät ominaisuudet ovat selailtavuus ja ryhti.

Tulokset kerättiin järjestämällä viimeisen kahden vuoden aikana useita kuluttajatutkimuksia, joista yksi järjestettiin IPEX 2006 -messujen yhteydessä syksyllä. Löydöksiä vertailtiin ammattilaisten muodostamien paneeleiden tuloksiin. UPM Tutkimuskeskus toteutti vuonna 2005 aloitetun tutkimusprojektin, joka saatiin päätökseen vuoden 2007 tammikuussa.

Lisätietoja antaa:
Pekka Hurskainen, Tutkimus- ja kehitysjohtaja, UPM, puh. 0204 15 4261