UPM kehittää metsätyöyrittäjyyttä perustamalla UPM Silvesta -yrittäjäketjun

(UPM, Helsinki 25.2.2010, klo 10.00) – UPM:n metsätyöpalveluihin erikoistunut tytäryhtiö UPM Silvesta rakentaa metsänhoitotöihin erikoistuneen franchising-ketjun Suomeen. Tulevaisuudessa UPM Silvesta -ketjun yrittäjät vastaavat yhtiön omien metsureiden lisäksi korkealaatuisista metsänhoitotöistä UPM:n koko toiminta-alueella Suomessa.

Yhtenäisen toimintamallin mukaisesti toimiva itsenäisten yritysten ketju palvelee erinomaisesti kehittyvän metsätalouden tulevaisuuden tarpeita. Ketjun toimintaa kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa, mikä luo vankan pohjan yrittäjätoiminnalle ja tehostaa palveluja metsänomistajille.

"Yhä suurempi osa metsänomistajista asuu kaukana metsätilastaan, ja usein heidän aikansa ei riitä tilan omatoimiseen hoitamiseen", toteaa UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki. "Korkealaatuiset, selkeästi kuvatut metsänhoitopalvelut tekevät töiden tilaamisesta ja toteutuksen seurannasta metsänomistajalle helppoa." Metsänhoitotöiden toteuttaminen oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti lisää metsäomaisuuden arvoa ja tuottoa.

Perustamalla UPM Silvesta -ketjun yhtiö haluaa kehittää alan yrittäjyyttä metsätalouden yhteisten linjausten mukaisesti.

"Uskomme, että uusi toimintatapa edistää metsurityön kiinnostavuutta ja tuo alalle uusia osaajia myös tulevaisuudessa", sanoo Jukka Koivumäki. "Toiminnan perustavoite on, että yrittäjä voi keskittyä töiden toteuttamiseen ja työtapojen kehittämiseen. UPM Silvesta tukee yrittäjää erilaisin yhteisin palveluin, joita ovat muun muassa markkinointi ja erilaiset hallinnolliset palvelut.

UPM Silvesta -ketjun rakentaminen alkaa tänä vuonna. Tavoitteena on kasvattaa ja kehittää verkostoa hallitusti.

UPM Silvestan palveluksessa on noin 200 metsuria. Yrittäjäketjun rakentaminen ei vaikuta heidän toimintaansa. He ovat myös tulevaisuudessa oleellinen osa UPM Silvesta -ammattilaisten ketjua.

UPM Silvesta teettää töitä tänä vuonna edelleen alihankintayrityksillä. Voimassa olevat konetyösopimukset jatkuvat myös ennallaan.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Jukka Koivumäki, UPM Silvesta, puhelin 040 717 0085