UPM kasvaa Kiinassa ja nopeasti kehittyvässä tarramateriaalisegmentissä

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote   7.8.2012                      klo 12.00

(UPM, 7.8.2012, klo 12.00) - UPM jatkaa tuoteportfolionsa uudistamista ja laajentaa kannattavia kasvuliiketoimintojaan Aasiassa.  Yhtiö kasvattaa läsnäoloaan houkuttelevissa Aasian paperisegmenteissä ja vahvistaa asemiaan tarramateriaalien arvoketjussa rakentamalla uuden puuvapaita erikoispapereita valmistavan paperikoneen Changshun tehdasalueelle Kiinaan. 

“Tämä päätös on linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa, joiden mukaan yli 50 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla hyvin kannattavista kasvuliiketoiminnoista. Investointi tukee kasvuamme Kiinassa ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kumppanuuksien vahvistamiselle tarramateriaaliasiakkaiden kanssa ja toiminnan laajentamiselle uusille loppukäyttöalueille Aasiassa. Se tukee myös kasvuliiketoimintojemme hyvää kannattavuutta”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Uusi kone on päällystämättömiä puuvapaita erikoispapereita tuottava kone, jolla voidaan valmistaa 360 000 tonnia päällystämätöntä hienopaperia (WFU), sekä korkealaatuisia tarrapapereita. Kone käynnistyy vuoden 2014 loppuun mennessä. Hanke sisältää myös tulevaisuuteen suuntaavia infrastruktuuri-investointeja Changshun tehdasalueella. Kokonaisinvestointi on arvoltaan 3 000 miljoonaa Kiinan juania (CNY, 390 miljoonaa euroa). Myös UPM Changshun pian valmistuva kapasiteetiltaan 100 000 tonnin arkituslinjainvestointi vahvistaa yhtiön johtavaa asemaa toimistopaperilajeissa Kiinassa.

Tarrapaperilla ja päällystämättömillä hienopapereilla (WFU) on Aasian markkinoilla hyvät kysyntänäkymät.  UPM:n tarrapapereiden vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan noin 8 prosenttia Aasiassa ja 4 prosenttia maailmanlaajuisesti. Päällystämättömissä hienopapereissa UPM keskittyy korkealaatuisiin toimistopapereihin, joissa Kiinan markkinoiden odotetaan kasvavan 8 prosenttia vuosittain. 

“Kiina ja kehittyvä Aasia ovat meille luontevia kasvumarkkinoita, missä UPM:llä on jo ainutlaatuinen markkina-asema, hyvä asiakaspohja ja erinomaiset jakeluverkostot. Aasian tarrapaperi-asiakkaat ja monipuoliset loppukäyttöalueet laajentavat mahdollisuuksiamme edelleen“, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska. 

“On hyvä huomioida, että ensimmäistä kertaa 70 prosenttia investoinnista tilataan Kiinan valuutassa ja tavoitteenamme on käyttää mahdollisimman paljon kiinalaisia alihankkijoita.”

Ovaska painottaa että UPM:n Changshun tehdasalue on erittäin kilpailukykyinen ja sen ympäristösuorituskyky on huipputasoa. UPM:n alueella on kaksi hienopaperikonetta, tarralaminaattitehdas, voimalaitos ja satama. Kiinan tasavallan viranomaiset ovat antaneet tehdasalueelle tunnustusta kestävän kehityksen mukaisesta tuotannosta ja innovatiivisesta vähäpäästöisestä teknologiasta.  “Sovellamme nyt aloitettavassa laajennuksessa vastaavia kestävän kehityksen standardeja ja parasta käytettävissä olevaa teknologiaa”, Ovaska toteaa. 

For further information please contact :
Jyrki Ovaska, johtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, puh: 020 41 50564
Pertti Salminen, Aasian ja Tyynenmeren markkinoista vastaava johtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, puh: +86 136 2179 6979


Tiedoksi toimituksille:
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi
  

UPM:n Paperiliiketoiminta
UPM:llä on 22 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 13 000 henkilöä. Sen liikevaihto vuonna 2011 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com

UPM Changshu
UPM:n Changshun tehdasalue Kiinassa sijaitsee Jiangsun maakunnassa, noin 90 kilometriä länteen Shanghaista. Tehdasalueella sijaitsee kapasiteetiltaan 900 000 tonnin hienopaperitehdas, tarralaminaattitehdas ja tutkimuskeskus. Tehdasalue sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla Yangtze -joen etelärannalla. Vajaan 200 hehtaarin laajuisella tontilla on oma satama, voimalaitos ja jätevedenpuhdistamo.

UPM Changshun paperitehtaalla on noin 600 työntekijää ja kaksi paperikonetta. PK1 tuottaa päällystämätöntä hienopaperia ja PK2 sekä päällystettyä, että päällystämätöntä hienopaperia.


Kuvia: http://pet.upm-kymmene.com/?cart=5201-mahhklmfmf&language=EN

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

UPM Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi

www.twitter.com/UPM_News