UPM käynnistää tietohallinnon rakennemuutosta koskevat yhteistoimintaneuvottelut

UPM uudistaa konsernin tietohallinnon toimintatavan ja organisaation. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on muodostaa tietohallinnosta yhtenäinen, globaali toiminto, joka tukee liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia tarpeita aiempaa paremmin ja kustannustehokkaammin.

Tietohallinnon rakennemuutos käsitellään yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön edustajien kanssa useissa maissa. Muutokset koskevat tietohallinnon yksiköitä, jotka sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Itävallassa, Kanadassa ja Venäjällä. Neuvottelujen arvioidaan kestävän joulukuun alkuun.

Neuvottelut koskevat tietohallinnon töiden uudelleenjärjestelyä, toimipaikkojen määrän merkittävää vähentämistä sekä maailmanlaajuisten tietohallintopalvelujen osittaista ulkoistamista ja siirtämistä itäiseen Keski-Eurooppaan.

UPM:n tietohallinnossa työskentelee tällä hetkellä 690 henkeä. Uudelleenjärjestelyjen seurauksena yhtiön tietohallintohenkilöstön määrän arvioidaan vähenevän noin 140 henkilöllä. Uudelleenjärjestelyjen toteutus alkaa heti neuvottelujen päätyttyä ja ne saatetaan päätökseen vuoden 2006 puoliväliin mennessä. Neuvotteluissa pyritään löytämään ratkaisuja henkilöiden sijoittamiseksi muihin tehtäviin konsernissa, mutta irtisanomisilta ei voida välttyä.


Lisätietoja antavat:
Tietohallintojohtaja Conrad Frede, puh. 0204 15 0230
Henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, Pohjois-Eurooppa, puh. 040 512 2042

UPM
Viestintä
17.10.2005