UPM käynnistää YT-neuvottelut viidellä puutuotteita valmistavalla laitoksellaan Suomessa

UPM käynnistää tänään YT-neuvottelut Suomessa kolmella sahallaan, kahdella vaneritehtaallaan ja Puutuotetoimialan pääkonttoritoiminnoissa.

YT-neuvottelut koskevat:
- Aureskosken sahan toiminnan mahdollista lopettamista
- Alholman ja Kajaanin sahojen sekä Aureskosken jalostuksen toimintojen uudelleenjärjestelyjä
- Viialan ja Kuopion vaneritehtaiden toiminnan mahdollista lopettamista
- edellä mainituista johtuvaa sopeuttamistarvetta toimialan pääkonttoritoiminnoissa.

"Euroopassa on pysyvä sahatavaran ylitarjonta ja sen seurauksena sahaustoimintamme kannattavuus on laskenut jo usean vuoden ajan. Myös vaneriteollisuuden kannattavuus on laskenut huomattavan kotimaisen ylikapasiteetin ja korkean kustannustason johdosta", sanoo toimialajohtaja Harald Finne.

UPM:n tavoitteena on sopeuttaa puutuotteidensa tuotantoa nykyiseen ja tulevaan markkina- ja raaka-ainetilanteeseen. Muutoksella haetaan merkittävää tulosparannusta. Sopeuttamistoimenpiteistä johtuva henkilöstön vähentämistarve on noin 750 henkilöä. Neuvotteluissa käsitellään muun muassa sekä mahdollisuudet eläkejärjestelyihin että uudelleensijoittamisiin. Kaiken kaikkiaan YT-neuvottelut koskevat noin 1200 henkilöä.

"YT-neuvottelujen käynnistäminen Puutuotetoimialalla on erittäin ikävä, mutta välttämätön asia. Pitkään jatkunut toiminnan heikko kannattavuus ei voi enää jatkua. Tervehdyttämällä toimialan rakennetta varmistamme UPM:n mekaanisen metsäteollisuuden kehittämismahdollisuudet jatkossa", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Parkanossa sijaitsevan Aureskosken sahan, Kajaanin sahan ja Pietarsaaressa sijaitsevan Alholman sahan toiminta on ollut ylitarjonnasta ja raaka-aineen korkeasta hinnasta johtuen jo pitkään kannattamatonta. Aureskosken ja Kajaanin sahat valmistavat vuosittain noin 200 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa, Alholman saha noin 310 000 kuutiometriä kuusi- ja mäntysahatavaraa. Aureskosken jalostuksen tuotanto on 80 000 kuutiometriä vuodessa. Henkilöstöä Aureskosken sahalla on noin 70, Kajaanissa noin 120, Alholmassa noin 170 ja Aureskosken jalostuksessa noin 50 henkeä.

Viialan ja Kuopion vaneritehtaat ovat pieniä ja teknisesti vanhentuneita laitoksia. Kumpikin tehdas valmistaa noin 35 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa. Henkilöstöä Viialassa on noin 190 ja Kuopiossa noin 260. Kummankin tehtaan tuotteita on mahdollista valmistaa muilla vaneritehtailla Suomessa.

YT-neuvottelujen lopputuloksesta tiedotetaan lokakuun loppupuolella.

Lisätietoja antavat:
Toimialajohtaja Harald Finne, UPM, Puutuotetoimiala, puh. 040-519 1951
Tuotantojohtaja Tuomo Visanko, UPM, Puutuotetoimiala, puh. 0400-352 990 (klo 14.30 alkaen)

UPM, Puutuotetoimiala
30.8.2004

UPM on Euroopan johtavia puutuotteiden valmistajia ja kehittäjiä. Yhtiö tarjoaa korkealaatuisia WISA-puutuoteratkaisuja rakentamiseen ja teollisiin loppukäyttökohteisiin. UPM:n vuosittainen vanerinvalmistuskapasiteetti on noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä ja sahatavaran noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Yhtiön puutuotetoimialan liikevaihto oli vuonna 2003 noin 1,5 miljardia euroa ja sen palveluksessa on yhteensä 7 800 työntekijää.