UPM käynnistää Suomessa uuden metsätöihin erikoistuvan yrityksen

Yhtiön metsurit siirtyvät uuden tytäryhtiön palvelukseen

(UPM, Helsinki, 26.1.2007) – UPM käynnistää Suomessa uuden metsätöihin erikoistuvan yrityksen Silvesta Oy:n. Se keskittyy metsätöiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja markkinointiin. Uusi yhtiö aikoo myös voimakkaasti kehittää käytännön metsätöitä ja sitä kautta parantaa metsätalouden kannattavuutta. Yhtiön toiminnan käynnistyttyä sen metsätyötarjontaa metsäpalveluasiakkaille ja kaupunkilaismetsänomistajille ja myös yhtiön omaan käyttöön aiotaan monipuolistaa.

UPM on sopinut metsureidensa kanssa, että he siirtyvät 1.5.2007 alkaen uuden tytäryhtiön Silvestan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Metsureiden kanssa on tehty yrityskohtainen sopimus, joka sisältää merkittäviä parannuksia ja joustoja toimintaan. Sopimus antaa mahdollisuuksia kehittää palkkaus- ja työaikajärjestelyjä sekä laajentaa metsurien alueellista liikkuvuutta. Tällä tavalla voidaan lisätä toiminnan tehokkuutta, ja sovitut toimintatavat parantavat myös metsurien työllisyyttä. Neuvottelut käytännön metsätöiden uudelleenjärjestelystä aloitettiin syksyllä 2006.

"Nyt tehty sopimus metsureiden kanssa on hyvä pohja toiminnan kehittämiselle," toteaa hallintojohtaja Markku Houni. "Neuvotteluissa käsiteltiin avoimesti metsurityön eri näkökulmia. Metsureiden kanssa tehty sopimus toiminnan kehittämiseksi on ennakkoluuloton ja tähtää käytännön metsätyön kokonaistehokkuuden parantamiseen."

"Olemme tyytyväisiä neuvottelujen tulokseen," toteavat UPM:n metsureiden luottamusmiehet Lasse Vertanen ja Heikki Nupponen. "Syksyn neuvotteluissa vastustimme yhtiön esitystä siirtää metsurit vasten tahtoa pienten ja epävarmojen yrittäjien haltuun. Nyt perustettu yhtiö toimii UPM:n koko toiminta-alueella ja sen toiminta on vakaalla pohjalla."

"Saavutamme järjestelyllä esitetyt alkuperäiset tavoitteemme ja UPM:n Suomen metsäosasto voi nyt keskittyä puun hankintaan ja metsäpalveluihin, metsävarojen hallintaan ja kestävään hyödyntämiseen," sanoo metsäpäällikkö Sixten Sunabacka. "Ostamme tarvitsemamme metsurityön Silvestalta ja muilta metsätyöyrityksiltä."

UPM omistaa Suomessa 920 000 hehtaaria metsätalousmaata. Lisäksi yhtiöllä on noin 9000 erillistä metsäpalvelusopimusta yksityisten metsänomistajien kanssa. "Näiden metsien hoitamiseen tarvitsemme lähivuosina enenevässä määrin metsurityötä," ennakoi Sixten Sunabacka. "Tulemmekin tiivistämään yhteistyötä ja lisäämään palveluiden ostoa eri metsätyöyrityksiltä."

Lisätietoja antavat:
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, UPM, Metsät ja puunhankinta, Suomi, puhelin 0400 366 148
Hallintojohtaja Markku Houni, UPM, Metsät ja puunhankinta, Suomi, puhelin 0400 251 958
Työehtosihteeri Sakari Lepola, Puuliitto, puhelin 0400 425 198
Luottamusmies Lasse Vertanen, puhelin 0400 381 560
Luottamusmies Heikki Nupponen, puhelin 0400 588 9386