UPM juhlii WWF:n 50-vuotista taivalta- seuraa Pulp & Paper –seminaaria suorana internetissä

(UPM, Helsinki, 5.5.2011) — UPM on yksi WWF Suomen metsävuotta tukevista pääyhteistyökumppaneista. WWF juhlii 50-vuotista taivaltaan tänään Helsingissä järjestettävässä juhlaseminaarissa, jonka tavoitteena on rohkaista keskustelua ja uusien innovatiivisten ratkaisujen etsimistä maailmalaajuiseen haasteeseen: kuinka suojella metsiä ja samanaikaisesti tarjota ihmisille heidän tarvitsemiaan kuitupohjaisia tuotteita.

UPM:n Tekniset materiaalit-liiketoimintaryhmän johtaja Jussi Vanhanen esittää aiheeseen metsäteollisuuden näkökulman seminaarissa, joka on osa WWF:n maailmanlaajuista ”Living Forests” –kampanjaa.  Voit seurata Vanhasen ja muiden puhujien esityksiä suorana 5.5. alkaen kello 14:00 osoitteessa http://www.soundbite.fi/streaming/wwf/. Seminaarin aineistot ja englanninkieliset esitykset ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen sivustolla www.wwf.fi/metsavuosi.

WWF ja UPM tekevät monipuolista yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. UPM edistää metsäsertifiointia ja  hakee Suomessa sijaitseville metsilleen FSC (Forest Stewardship Council) -sertifikaattia. Samalla UPM laajentaa metsäpalvelujaan tarjoamalla yksityisille metsänomistajille FSC-sertifiointia. UPM:n metsät Suomessa on jo PEFC-sertifioitu.

UPM:n papereita on arvioitu Check your paper –työkalussa, joka auttaa paperinostajia valitsemaan ympäristöystävällisesti tuotettua paperia ja sellua. Työkalu huomioi mm. miten vastuullisesti metsiä on hoidettu, kuinka paljon tuotannossa on käytetty kierrätettyä kuitua sekä arvioi hiilidioksidipäästöjä, jätteiden syntyä sekä vaikutuksia vesiin.

UPM osallistuu myös WWF:n uuden sukupolven puuviljelmien kehittämiseen (WWF New Generation Plantation Project, NGPP). Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja edistää plantaaseihin liittyvän suunnittelun, hoidon ja käytön parhaita toimintatapoja eri sidosryhmien kanssa. Hankkeessa WWF ja yhteistyökumppanit kehittävät työkaluja kestävien plantaasien suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on parantaa laajemmin tulevaisuuden plantaasimetsätalouden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Lisätietoja UPM:n ja WWF:n yhteistyöstä:
Päivi Salpakivi-Salomaa, ympäristöjohtaja, UPM, puh. 0204150396

Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. www.upm.fi/vastuullisuus