UPM jatkaa Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelmaa Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren tehtailla

(UPM, Kouvola, 29.8.2014 klo 12:00) Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma jatkuu UPM:n Kymin ja Kaukaan tehdasintegraateissa. Lisäksi ohjelma laajenee Kaukaan sahalle ja Pietarsaaren sellutehtaalle. Kuusankoskella, Lappeenrannassa ja Pietarsaaressa avataan 31.8. haettavaksi yhteensä noin 50 uutta paikkaa kaksivuotiseen koulutusohjelmaan, joka noudattaa oppisopimuskoulutuksen mallia.

Mittavan koulutusohjelman taustalla on halu aloittaa uuden työntekijäsukupolven koulutukset tehtaille ajoissa ennen suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämistä. Kuluvan vuoden keväällä koulutusohjelmassa aloitti yhteensä 39 henkilöä Kaukaalla ja Kymillä.

”Viime vuonna saimme todella paljon hyviä hakijoita ja toivomme, että koulutusohjelma kiinnostaisi nyt yhtä paljon. Ensi kokemukset uudesta koulutusmallista ovat olleet hyvät, ja se etenee suunnitellusti”, toteaa henkilöstöpäällikkö Kai Latvala.

Koulutusohjelma mahdollistaa työskentelyn prosessi- ja kunnossapitotehtävissä sellu- ja paperitehtailla sekä sahalla. Koulutuksessa mukana olevat valmistuvat paperiteollisuuden ammattitutkintoon tai saha-alan ammattitutkintoon. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä sekä soveltuva ammatillinen peruskoulutus, esimerkiksi sähkö-, automaatio-, kone-, auto- tai prosessitekniikan tutkinto.

Koulutus koostuu pääasiassa käytännön työharjoittelusta, joka tähtää entistä monipuolisempaan osaamiseen tehtaiden eri osastoilla. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden liikkuvuutta yksiköiden sisällä ja välillä. Koulutusohjelmaan valitut palkataan työsuhteeseen kahden vuoden määräaikaisella oppisopimuksella. Ohjelmaan haetaan UPM:n internetsivujen kautta. Maaliskuussa 2015 alkavan koulutusohjelman hakuaika päättyy 15.9.2014.

Lisätiedot: 
Kai Latvala, henkilöstöpäällikkö, UPM Kaukas ja UPM Kymi
puh. 040 589 9508
Patrik Lindholm, henkilöstöpäällikkö, UPM Pietarsaari
puh. 040 849 9804

Toimituksille

Lappeenrannassa toimiva UPM Kaukas on monipuolinen metsäteollisuuden tehdasintegraatti, johon kuuluvat sellu- ja paperitehdas sekä saha ja syksyllä 2014 uusiutuvan dieselin tuotannon aloittava biojalostamo. Lisäksi Kaukaalla sijaitsee UPM:n Pohjois-Euroopan tutkimuskeskus sekä puunhankinnan ja metsäpalveluiden Itä-Suomen keskuskonttori. Kaukaalla on noin 1200 UPM:n työntekijää.

Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitseva UPM:n Kymin tehdas on sellun-, energian ja paperintuotannon integraatti, jonka tuotteita ovat päällystetty ja päällystämätön hienopaperi sekä valkaistu havu- ja koivusellu. Kymin palveluksessa on noin 600 henkilöä. Kymilla käynnistyi tänä vuonna mittava 160 miljoonan euron investointi selluntuotannossa.

UPM Pietarsaaren sellutehdas sijaitsee tehdasintegraatissa, jossa pohjalainen ja kainuulainen puu jalostetaan sahatavaraksi, selluksi, paperiksi, paperijalosteiksi ja energiaksi. UPM:n tuotantolaitoksia alueella ovat sellutehdas ja Alholman saha. Alueella sijaitsee myös UPM Metsän Pohjanmaan integraattialueen toimisto. Sellutehtaalla valmistetaan kemiallista sellua havupuista ja koivusta noin 790 000 tonnia vuodessa. UPM:n palveluksessa on tehdasalueella yli 400 henkilöä.


UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi