UPM ja ympäristöministeriö sopivat merkittävästä suojelusta Kaakkois-Suomessa

Lappeenranta, 2012-11-07 10:17 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- (UPM, Lappeenranta, 7.11.2012)  -  UPM, ympäristöministeriö ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet merkittävän luonnonsuojelualueiden kaupan. Kaupan kohteet sijaitsevat Kouvolassa ja kohdistuvat kolmeen eri kiinteistöön.

Tänään solmitulla sopimuksella valtio ostaa UPM:ltä alueita luonnonsuojelutarkoituksiin yhteensä noin 100 hehtaaria. Tämän lisäksi aiemmin tänä vuonna on UPM:n omistamille tiloille eri puolille Kaakkois-Suomea perustettu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksellä yhteensä noin 126 hehtaaria yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Pääosa yhtiön Kaakkois-Suomessa omistamista suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvista kohteista on nyt saatu suojelun piiriin.

Solmitulla kaupalla suojeltavat alueet kuuluvat pääosin Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi joukossa on soidensuojeluohjelmaan ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan sisältyviä kohteita. Tehdyt sopimukset mahdollistavat Suomen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen suojeluohjelmien periaatteiden mukaisesti.

Merkittävin kohteista on Kouvolassa sijaitseva Karhunsuo-Hietakankaanniemi. Kohde kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman kohteeseen Hietakankaanniemi (AMO050349) sekä Natura 2000 -verkoston kohteeseen Karhusuo-Hietakankaanniemi (FI0401008). Kyseessä on laaja vanhojen metsien kohde sekä siihen liittyvä luonnontilaisena säilynyt suo. Kokonaisuus on pinta-alaltaan noin 95 hehtaaria.

”Hietakankaanniemi on yksi lajistoltaan arvokkaimmista vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvista kohteista Kaakkois-Suomessa. Se muodostaa yhdessä Karhunsuon Saapaslahden kanssa laajan ja monipuolisen metsä- ja suoluonnon kokonaisuuden” kertoo diplomi-insinööri Paula Mattila Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

”Kaakkois-Suomen sopimus on merkittävä askel yhtiön maiden suojeluohjelmien toteuttamisessa”, toteaa UPM:n maankäytöstä ja kiinteistöistä vastaava johtaja Jorma Saarimaa. ”Vastaavantyyppisiä sopimuksia on aiemmin tehty Kainuussa ja Keski-Suomessa, ja neuvottelut UPM:n alueilla eri puolilla Suomea sijaitsevien suojelualueiden korvauksista jatkuvat.”

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
diplomi-insinööri Paula Mattila, puh. 040 778 9902, paula.mattila@ely-keskus.fi

UPM: myyntipäällikkö Riitta Väisänen, puh. 0400 546 690, riitta.m.vaisanen@upm.com

Karhunsuon-Hietakankaanniemen kuvaus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=8898&lan=fi

         Aili Piironen