UPM ja koululaiset istuttavat puita yhdessä

(UPM, Valkeakoski, 20.5. 2009) – UPM on kutsunut koululaisia metsään puita istuttamaan perjantaina 22.5. Joensuussa, Janakkalassa ja Jyväskylässä. Tapahtumat ovat osa UPM:n maailmanlaajuista puunistutuspäivää, jonka UPM toteuttaa yhteistyössä ENO (Environment Online) -verkkokoulun kanssa.

Koululaisia opastavat paikan päällä UPM:n metsäammattilaiset. Istutuksen lomassa koululaisille kerrotaan metsänhoidosta, puusta valmistettavista tuotteista ja metsäluonnosta.

”Puunistutus on konkreettinen tapa tuoda metsä lähelle koululaisia ja edistää ympäristökasvatusta” toteaa Timo Lehesvirta, UPM Metsän ympäristöpäällikkö. ”UPM järjestää puunistutuspäivän myös Kiinassa, Iso-Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.”

Puunistutuspäivänä 22. toukokuuta vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää. Tämän vuoden teemana ovat vierasperäiset tulokaslajit, jotka uhkaavat kotoperäisiä eliölajejamme ja aiheuttavat häiriöitä ekosysteemiin.

”Puunistutuspäivänä haluamme tuoda esiin, että metsätalous Suomessa perustuu metsiemme luontaisiin, maahamme jääkauden jälkeen levinneisiin puulajeihin”, sanoo Timo Lehesvirta. ”Kuusia, mäntyjä ja koivuja kasvatetaan niiden alkuperäisillä kasvupaikoilla.”

Puun istutukseen liittyviä kansainvälisiä näkökulmia ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutoksen ehkäisy sekä eroosio- ja tulvariskien välttäminen.

Puulajeilla on huomattava merkitys metsäluonnon monimuotoisuudelle. Lisäksi kasvava puu sitoo ilmakehän hiiltä, ja siten sillä on keskeinen asema ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Hiiltä varastoituu uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta valmistettuihin tuotteisiin. Tuotteet ovat kierrätettäviä, ja elinkaarensa lopussa ne voidaan hyödyntää bioenergiana.

Lisätietoja antaa:

Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, UPM Metsä, p. 02041 64650

UPM Metsä

UPM Metsä vastaa UPM:n Suomen tehtaiden puunhankinnasta ja yhtiön metsistä. Suomessa yhtiö omistaa metsää noin 915 000 hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM Metsä tekee vuosittain yli 30 000 puukauppaa ja tarjoaa metsänomistajille monipuolisia metsäpalveluja. UPM:n metsäpalvelusopimus sisältää metsänomistajalle räätälöidyn valikoiman metsäpalveluja puukaupasta metsän- ja metsäomaisuudenhoitoon. Metsäpalvelusopimusasiakkaita on yli 13 000. UPM Metsän palveluksessa on noin 600 toimihenkilöä.

www.upm-kymmene.fi
www.upmforestlife.com
www.upm-kymmene.com/sustainableforestry
www.puukauppa.com

ENO

ENO (Environment Online) on globaali kestävän kehityksen verkkokoulu, jota hallinnoi Joensuun koulutuspalvelukeskus.
Kansainvälinen puunistutuspäivä on yksi ENO:n vuosittaisista tapahtumista. 22.5.2009 ENO-verkosto istuttaa puita noin sadassa maassa kahden tuhannen koulu voimin. Tavoitteena on istuttaa sata miljoonaa puuta vuoteen 2017 mennessä.
Lisätietoja www.enotreeday.net tai www.enoprogramme.org