UPM ja Vierumäki-yhtiöt kehittävät yhteistyössä Vierumäen aluetta

(UPM, Heinola, 31.10.2012) -  UPM ja Vierumäki-yhtiöt ovat yhdessä aloittaneet Vierumäen alueen tulevan maankäytön suunnittelun. Tavoitteena on saada vireillä olevaan Päijät-Hämeen maakuntakaavaan Vierumäen maankäytön kehittämisen mahdollistava kaavamerkintä. UPM ja Vierumäki haluavat kartoittaa alueen maankäytön eri mahdollisuudet ja vaihtoehdot, minkä jälkeen tehdään päätökset alueen yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta yleis- ja asemakaavoituksella yhdessä Heinolan kaupungin kanssa.

Alueen koko on kaikkiaan 31,6 neliökilometriä. Alue rajoittuu pohjoisessa Heinolan keskustan eteläreunaan ja etelässä Suomen Urheiluopistoon. Lännessä alue rajautuu E75-moottoritiehen ja rataan sekä idässä Konniveteen.

UPM omistaa valtaosan Vierumäen lähellä olevista maista. Lisäksi alueella on suojelualue, jonka omistaa valtio sekä muutamia yksityisten omistamia rantatontteja. Vierumäki Country Club Oy ja Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö omistavat hallitsemansa urheiluopiston maa-alueen.

Nyt suunnittelussa ollut alue on suureksi osaksi talousmetsää. Vierumäen alueella on monipuolisia luonnossa tapahtuvia liikunta- ja matkailupalveluja. Kaikki alueen luonto- ja muut arvot kartoitetaan yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä, minkä jälkeen voidaan tarkemmin suunnitella eri arvojen huomioon ottaminen alueen käytössä.

Heinolan kaupungin edustajien kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja ja sovittu kaupungin kannalta tärkeistä asioista. 

Kaikkia lähialueen maanomistajia kuullaan suunnittelun edetessä, ja alueen suunnittelusta on järjestetty naapurimaanomistajille avoin informaatiotilaisuus

Lisätietoja antavat:
Kaavoituspäällikkö Ahti Laakso, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 040 674 9478
Toimitusjohtaja Heikki Hietanen, Vierumäki Country Club, puh. 050 373 0303


Tiedoksi toimituksille:

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi  


UPM Metsä
UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM omistaa Suomessa maata lähes 900 000 hehtaaria. UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset UPM Bonvesta -rantatontit ja -metsätilat.
www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi 
 
Vierumäki
Vierumäki on ainutlaatuinen hyvinvointipalvelujen, terveysliikunnan ja liikunnallisten vapaa-aikapalveluiden tuottaja sekä monipuolinen liikunta-alan koulutuksen ja urheilun kehittäjä. Vierumäki sijaitsee upean luonnon keskellä järvimaisemissa, 10 000 hehtaarin erämaa-alueen ympäröimänä. Alueella käy vuosittain yli 400 000 asiakasta ja Vierumäki-yhtiöt yhteistyö-kumppaneineen tarjoaa yli 400 työpaikkaa.

Suomen Urheiluopisto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen liikunnan valmennus- ja koulutuskeskus, jota ylläpitää Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Suomen Urheiluopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeatasoisia valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluja. Ydintoimintaa ovat liikunta-alan koulutus, terveysliikunta ja urheilu/valmennus.

Vierumäki Country Club Oy kehittää, tuottaa ja toteuttaa korkealaatuisia kokous- ja kongressi- sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluja, niitä tukevia ravintola-, kahvila- ja catering-palveluja sekä rakennustoimintaa ja osakemyyntiä. Se tarjoaa yrityksille ja yksityisille asiakkaille liikunta- ja hyvinvointipalveluja sekä järjestää yrityksille kokous- ja liikuntapäiviä sekä virkistyspaketteja. Vierumäki tarjoaa lisäksi monipuolisia terveys- ja hyvinvointipalveluja, asiantuntijaluentoja, kuntotestausta ja -kartoitusta sekä urheilijoiden tukipalveluja. www.vierumaki.fi