UPM ja Sveza-konserni allekirjoittivat yhteisyrityksen osakassopimuksen

(UPM, Helsinki, 25.4.2008 klo 12.00) – Metsäteollisuusyhtiö UPM:n ja venäläisen Sveza-konsernin yhteistyö etenee suunnitellusti. Yhtiöt ovat tänään allekirjoittaneet osakassopimuksen yhteisyrityksestä, jonka tavoitteena on rakentaa uudenaikainen metsäteollisuuslaitos Vologdan alueelle Luoteis-Venäjällä. Aiesopimus hankkeesta allekirjoitettiin 19. joulukuuta 2007.

Molemmilla osapuolilla on 50 prosentin osuus uuden yhtiön, OOO Borean, osakepääomasta. Hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimii Sveza-konsernin toimitusjohtaja Andrei Kashubski. Puheenjohtajuus kiertää omistajayhtiöiden kesken. Toiminnan aloittaminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten, mm. EU:n hyväksyntää.

Suunniteltu teollisuuskokonaisuus käsittäisi modernin sellutehtaan, sahan ja OSB-rakennuslevytehtaan Sheksnassa Vologdan eteläosassa. Laitosten suunnitellut kapasiteetit olisivat: sellutehdas 800 000 tonnia, saha 300 000 kuutiometriä ja OSB-levytehdas 450 000 kuutiometriä.

Yhteisyritys jatkaa hankkeen kannattavuusselvitystä ja lupaprosessia. Keskeinen edellytys tuleville investointipäätöksille on riittävien hakkuuoikeuksien varmistaminen taloudellisesti järkevin ehdoin. Lisäksi Venäjän federaation tulisi vahvistaa alueen infrastruktuurihankkeiden rahoitus.

Osapuolet arvioivat, että valmius ensimmäisiin, mekaanista metsäteollisuutta koskeviin investointipäätöksiin on aikaisintaan syksyllä 2008. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, päätöksiä sellutehdasinvestoinnista harkitaan aikaisintaan vuonna 2009 ja tehtaan arvioidaan käynnistyvän vuonna 2012.

Kokonaisinvestointi laitoksiin nousisi yli miljardin euron. Kun Borean tehtaat Sheksnassa ovat täydessä käynnissä, ne työllistävät noin 650 henkilöä. Lisäksi epäsuora työllistämisvaikutus alueella on tuhansia työpaikkoja.

Lisätietoja antavat:
Strategiajohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh.040 730 0090
Toimitusjohtaja Andrei Kashubski, Sveza, puh. +7 495 783 0035

SVEZA lyhyesti

Sveza-konserni on yksi Venäjän johtavia puutuoteyhtiötä, jonka pääomistaja on Aleksei Mordashov. Se on itsenäinen Mordashovin teräs- ja muusta toiminnasta erillään toimiva konserni. Sveza-konsernilla on viisi tuotantolaitosta: Ust-Izhoran vaneritehdas, Kostroman vaneritehdas “Fanplit”, Velikiy Ustyugin vaneritehdas ”Novator”, Permin vaneritehdas ja Manturovon vaneritehdas “Fankom”. Sveza-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 11 445 miljoonaa ruplaa (noin 330 miljoonaa euroa) ja konsernin palveluksessa työskentelee noin 7 350 henkilöä. www.sveza.com


UPM lyhyesti

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 26 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu pörssiin Helsingissä ja yhtiöllä on ADR-ohjelma Yhdysvaltojen OTC-markkinoilla. www.upm-kymmene.fi

UPM:llä on Venäjällä vaneri- ja viilutehdas vaneri- ja viilutehdas Chudovossa, saha Pestovossa, oma puunhankintaorganisaatio Pietarissa sekä edustustot Moskovassa ja Pietarissa. Yhtiö työllistää Venäjällä yli 1 100 henkilöä.