UPM ja Sveza-konserni alkavat suunnitella yhdessä uudenaikaista sellutehdasta Vologdan alueelle Luoteis-Venäjällä

(UPM, Helsinki, 19.12.2007, 08.30) - Metsäteollisuusyhtiö UPM ja venäläinen Sveza-konserni ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta ja investointipäätöksen tekemisestä, kun kannattavuus-selvitys uudenaikaisen metsäteollisuuslaitoksen rakentamisesta on valmistunut. Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Vologdan alueella Luoteis-Venäjällä. Molemmilla osapuolilla olisi 50 prosentin osuus yhteisyrityksen osakepääomasta.

Suunniteltu teollisuuslaitoskokonaisuus käsittää modernin sellutehtaan, sahan ja OSB-rakennuslevytehtaan Sheksnan kunnassa Vologdan eteläosassa. Laitosten suunnitellut kapasiteetit olisivat: sellutehdas 800 000 tonnia, saha 300 000 kuutiometriä ja OSB-levytehdas 450 000 kuutiometriä.

”Tämä hanke on kansallisesti merkittävä ja sillä on suuri vaikutus taloudelliseen kehitykseen koko Venäjällä ja erityisesti Vologdan alueella. Se auttaa hyödyntämään Venäjän metsävaroja entistä tehokkaammin hyödyntämällä uusinta tekniikkaa,” sanoo Svezan omistaja Aleksei Mordashov. ”Hankkeen toteutusvaiheessa on suunniteltu erilaisten toimijoiden kuten Vnesheconom pankin ja Investointirahaston talouden kehittämiseen myöntämien tukien hyödyntämistä. Hankkeen rahoittajina odotamme yhdessä UPM:n kanssa, että saamme tukea valtiolta,” jatkaa Mordashov.

”Venäjällä on huomattava merkitys UPM:n globaalissa kasvustrategiassa. Vuodesta 2004 UPM on aktiivisesti etsinyt mahdollisuuksia uusiin avauksiin Venäjällä,” sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. ”Tämä hanke tarjoaa meille kiinnostavan mahdollisuuden laajentaa nykyistä toimintaamme Venäjällä. UPM:llä on tarvittavaa tieto-taitoa ja osaamista rakentaa uusinta teknologiaa ja ympäristötekniikkaa hyödyntävä maailmanluokan metsäteollisuusintegraatti.”

Kokonaisinvestointi laitoksiin olisi yli miljardi euroa. Kun uudet Shekshnan tehtaat ovat täydessä käynnissä, ne työllistäisivät noin 650 henkilöä. Lisäksi epäsuora työllistämisvaikutus alueella olisi tuhansia työpaikkoja.

Sheksnan kunta sijaitsee Vologdan eteläosassa alueella, jossa on huomattavat metsävarat. Vologdan metsien kestävästi hyödynnettävissä oleva kasvuvaranto on lähes miljardi kuutiometriä. Kulkuyhteydet Sheksnaan ovat hyvät. Se sijaitsee Volga-Baltian vesireitin ja Pietarista Permiin kulkevan pohjoisen rautatien varressa. Sheksnan tehtaan tuotteet myytäisiin pääasiallisesti Venäjän kotimarkkinoilla.

SVEZA LYHYESTI
Sveza-konserni on yksi Venäjän johtavia puutuoteyhtiötä, jonka pääomistaja on Aleksei Mordashov. Se on itsenäinen Mordashovin teräs- ja muusta toiminnasta erillään toimiva konserni. Sveza-konsernilla on viisi tuotantolaitosta: Ust-Izhoran vaneritehdas, Kostroman vaneritehdas “Fanplit”, Velikiy Ustyugin vaneritehdas ”Novator”, Permin vaneritehdas ja Manturovon vaneritehdas “Fankom”. www.sveza.ru

UPM LYHYESTI
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 13 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhdysvalloissa UPM:llä on ADR-ohjelma, jonka puitteissa yhtiön osaketalletustodistuksilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla. www.upm-kymmene.fi

Tiedotustilaisuus 19.12.2007 kello 10.30 Moskovassa RIA Novostin lehdistökeskuksessa salissa 3, Zubovski boulevard, 4. Tiedotustilaisuuden isäntiä ovat:

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM
Hallituksen puheenjohtaja Alexey Mordashov, Sveza
Strategiajohtaja Heikki Malinen, UPM
Toimitusjohtaja Andrey Kashubski, Sveza
Vologdan alueen kuvernööri Vyacheslav Pozgalyov

Lisätietoja antavat:
Strategiajohtaja Heikki Malinen, UPM, puh. 0204150110
Toimitusjohtaja Andrey Kashubski, Sveza, tel. +7 495 783 0035