UPM ja SGS allekirjoittivat maailmanlaajuisen sopimuksen puukuidun alkuperän varmistamiseksi

(UPM, Helsinki, 24.8.2009) – UPM ja SGS ovat saaneet valmiiksi maailmanlaajuisen sopimuksen yhtenäisestä sertifioinnista, jolla varmistetaan kaikkien UPM:n paperi- ja sellutuotteiden alkuperä. UPM:n asiakkaille uusi yhteissertifiointi merkitsee yksinkertaista ja yhtenäistettyä käytäntöä todentaa yhtiön tuotteiden alkuperä.

Maailman johtavan tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyhtiö SGS:n kanssa allekirjoitettu yhteissertifiointi varmistaa, että 100 % UPM:n sellu- ja paperitehtailla käytetystä kuidusta on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä. Sopimus yhdistää UPM:n maailmanlaajuiset toiminnot kahden alkuperänseurantajärjestelmän, FSC:n ja PEFC:n alle.

Yhteissertifioinnissa ovat mukana UPM:n paperi- ja sellutehtaat, myyntitoimistot ja maailmanlaajuinen sellunhankinta. Sertifioinnin avulla UPM ja sen asiakkaat voivat saada tiedon tuotteisiin käytetystä sertifioidusta puukuidusta läpi toimitusketjun. Sopimus antaa UPM:lle myös hyvät mahdollisuudet kasvattaa FSC- ja PEFC -sertifioidun kuidun osuutta sitä mukaa kun lisää maailman metsäalueita saadaan sertifioinnin piiriin.

"UPM:n 19 tuotantolaitoksen ja 30 myyntitoimiston puun alkuperän seurannan yhdistäminen kahden maailmanlaajuisen sertifikaatin alle on hieno saavutus. Olemme rakentaneet yhteistyökumppani SGS:n avulla maailmanlaajuisen järjestelmän, joka on hyvin yksinkertainen ja helppo hallita", toteaa UPM:n ympäristöpalveluista vastaava Sami Lundgren.

"UPM:n kanssa rakennettu uusi malli on kattavin ja monipuolisin olemassa oleva yhteissertifiointi ja arvostamme tätä yhteistyötä. Maailmanlaajuinen verkostomme mahdollisti tiiviin yhteistyön UPM:n kanssa monitahoisen projektin aikana. Tämä antoi UPM:lle mahdollisuuden hyödyntää yhtiön monipuolista osaamista täydessä laajuudessa," lisää SGS:n kansainvälinen myyntipäällikkö Jeff Dowson.

Lisätietoja antaa:
Sami Lundgren, Ympäristöpalvelut, UPM, puh. +358 204 15 0394

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

Puun alkuperäketjun sertifikaatti (Chain of Custody) osoittaa tuotteessa käytetyn puuraaka-aineen tulevan kestävällä tavalla hoidetuista ja sertifioiduista metsistä.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes): www.pefc.org

FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/

UPM:n tavoitteena on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi