UPM ja L&T kehittävät etanolin valmistusta kaupan ja teollisuuden jätteistä liikenteen biopolttoaineeksi

(UPM, Helsinki, 30.1.2008 klo 12.00) UPM ja Lassila & Tikanoja ovat kehittäneet uuden etanolin- ja energiantuotantokonseptin, jossa hyödynnetään ensi kertaa kaupan ja teollisuuden jätteitä. UPM ja L&T ovat tutkineet menetelmää VTT:n kanssa laboratoriossa ja aloittavat nyt laajat kokeet VTT:n Rajamäen laitoksella. Tavoitteena on saada vuoden loppuun mennessä päätösvalmius kaupallisen mittakaavan laitoksen rakentamiselle.

UPM:n ja L&T:n kehittämässä tuotantokonseptissa etanolia ja energiaa valmistetaan kaupan ja teollisuuden jätteinä saatavasta paperista, kartongista, puusta ja muovista. Sopivaa raaka-ainetta on myös paperiteollisuuden siistausliete, jota syntyy kierrätyskuitua käyttävillä tehtailla, kun keräyspaperista poistetaan painomuste. Näistä aiemmin vain osittain hyödynnetyistä raaka-aineista valmistettu etanoli soveltuu bensiiniin sekoitettuna liikenteen biopolttoaineeksi.

Suunnitelman mukainen etanolin- ja energiantuotantolaitos voi toimia osana jätteidenkäsittely-yksikköä tai paperitehdasta. Raaka-aineena käytettävästä jätteestä osa hyödynnetään etanolin ja osa energian tuotantoon. Ratkaisun avulla Euroopassa voidaan valmistaa kustannustehokkaasti toisen sukupolven liikenteen biopolttoaineita ilman, että metsäteollisuuden raaka-ainehuolto vaarantuu.

EU:n tuoreessa energia- ja ilmastopaketissa on otettu huomioon jäte- ja puuperäisten biopolttoaineiden muita biopolttoaineita merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Niiden painoarvo EU:n asettamissa biopolttoaineiden käyttötavoitteissa on kaksinkertainen perinteisiin biopolttoaineisiin verrattuna.

Kaupan ja teollisuuden jätteiden hyödyntäminen etanolin ja energian tuotannossa aiheuttaa huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin niiden sijoittaminen kaatopaikalle. Etanolin valmistaminen jätteestä kuormittaa ilmastoa vähemmän kuin perinteisten viljaraaka-aineiden käyttäminen. Lisäksi jätteiden käyttö edistää materiaalien kierrätystä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Hans Sohlström, UPM, Uudet liiketoiminnat ja biopolttoaineet, puh. 0400 547 717
Toimialajohtaja Arto Nivalainen, L&T, Ympäristöpalvelut, puh. 050 594 2877

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiö on Euroopan suurin kierrätyskuidun käyttäjä painopaperien valmistuksessa. UPM:llä on tuotantolaitoksia 14 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu Helsingissä ja yhtiöllä on myös ADR-ohjelma Yhdysvaltojen OTC-markkinoilla. www.upm-kymmene.fi

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Norjassa. L&T:n liikevaihto vuonna 2006 oli 436 miljoonaa euroa. L&T työllistää 9500 henkilöä, joista 2300 työskentelee ulkomailla. Yhtiö on listattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä. www.lassila-tikanoja.fi