UPM ja Andritz/Carbona yhteistyöhön biomassapohjaisen synteettisen kaasun tuotannossa

(UPM, Helsinki, 23.5.2007 klo 11.30) – UPM, kansainvälinen teknologiakonserni Andritz ja sen osakkuusyhtiö Carbona aikovat tehdä yhteistyötä biomassan kaasutusteknologian ja synteettisen kaasun puhdistusteknologian kehittämiseksi. Kaasutusteknologiaa tarvitaan tuotettaessa synteettistä kaasua, jota jalostetaan edelleen biodieseliksi Fischer-Tropsch-menetelmällä.

Yhtiöt aikovat aloittaa Carbonan kaasutusteknologian testauksen Gas Technology Instituten (GTI) pilottilaitoksella, joka sijaitsee USA:ssa lähellä Chicagoa. Laboratoriotestit ja GTI:n testilaitoksen muutostyöt alkaisivat heinäkuussa. GTI:n laitteistoa voidaan soveltaa synteettisen kaasun valmistukseen kaupallisessa mittakaavassa.

Pilottihankkeen kustannusarvio on 5 – 10 miljoonaa euroa. Testausvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2008 loppuun. Sopimus sisältää myös yhteistyön täysmittaisen biomassan kaasutuslaitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

UPM ilmoitti lokakuussa 2006, että yhtiö panostaa lähivuosina vahvasti toisen sukupolven biodieseliin ja aikoo tulla merkittäväksi biopolttoaineiden valmistajaksi. UPM:n biodieselin pääraaka-aine on puuperäinen biomassa. Yhtiö käyttää puuta jo tällä hetkellä laaja-alaisesti ja tehokkaasti puutuotteiden ja paperin valmistuksessa sekä energian tuotannossa. Biopolttoaineiden valmistuslaitosten rakentaminen nykyisten paperi- tai sellutehtaiden yhteyteen parantaa entisestään yhtiön mahdollisuuksia hyödyntää puuraaka-ainetta tehokkaasti.

Andritzilla on laaja biomassalle kehitetty tuotevalikoima, johon kuuluu muun muassa puunkäsittelylaitteistoja, kuivaimia ja pellettikoneita sekä leijupetikattiloita ja kaasuttimia polttokaasun valmistamiseksi meesauunille. Yhtiön äskettäin hankkima Carbonan kaasutusteknologia täydentää kaasutussovellusvalikoimaa.

Lisätietoja:
UPM, johtaja Hans Sohlström, biopolttoaine- ja biokemikaaliliiketoiminnan kehitys, puhelin 020 415 0542
Carbona Oy, toimitusjohtaja Kari Salo, puhelin 09 540 71550
Andritz Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Timo Kauranen, puhelin 020 450 5172

Aikaisemmat tiedotteet ja lisäaineistoa löytyy internetistä: www.upm-kymmene.fi => Mediasuhteet => Pressikansiot => Bionesteet

Toimittajille tiedoksi:

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja: www.upm-kymmene.fi

Andritz-konserni kehittää korkean teknologian tuotantojärjestelmiä ja prosessiratkaisuja standardi- ja erikoistuotteiden valmistukseen. Yhtiön palveluksessa on noin 10 400 henkilöä ja sillä on maailmanlaajuisesti 35 tuotanto/palvelupistettä ja yli 120 tytär- ja jakeluyhtiötä. Yhtiö tarjoaa prosessiratkaisuja useille liiketoiminta-alueille. www.andritz.com

Carbona on vuonna 1996 perustettu yksityinen teknologiayhtiö, joka on keskittynyt erilaisten biomassan kaasutusprosessien kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Yhtiöllä on tällä hetkellä toimipaikat Suomessa ja USA:ssa. Carbona on koko toimintansa ajan ollut yhteistyössä Gas Technology Instituten kanssa. Lisätietoja: carbona@carbona.us tai carbona@carbona.fi

Gas Technology Institute (GTI) on USA:n kaasuteollisuuden voittoa tuottamaton tutkimus- ja kehityslaitos. Sen palveluksessa on lähes 250 henkilöä USA:ssa Des Plainesissa Illinoisin osavaltiossa. Laitos toteuttaa tilauksesta tutkimuksia, kehitys- ja pilottihankkeita sekä suunnittelee ja hallinnoi kaasu- ja energia-alan teknologiakehityshankkeita. Lisätietoja: www.gastechnology.org