UPM istuttaa tuhansia puita yhdessä koululaisten kanssa

(UPM, Helsinki, 22.5.2012 klo 10.15) - UPM:n puunistutuspäivä järjestetään vuosittain 22. toukokuuta YK.n kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä. Tänä keväänä puunistutustapahtumia, joihin osallistuu koululaisia ja muita sidosryhmiä, järjestetään Suomessa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa.

Suomessa koululaiset istuttavat puita yhdessä UPM:n väen kanssa Pyhäjärvellä, Nokialla ja Joroisissa. Lisäksi UPM on yhteistyökumppanina Espoon kaupungin puunistutuspäivässä, joka on yksi ENO-Verkkokoulun tapahtumista. Taimet tapahtumiin tulevat UPM:n Joroisten taimitarhalta, missä tuotetaan kotimaisia laatutaimia yhtiön metsäpalveluasiakkaiden ja yhtiön omien metsien uudistamistarpeisiin.

”Puun taimi ja koululainen ovat tulevaisuuden tekijöitä” sanoo Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM:n ympäristöjohtaja. ”Istuttaminen on investointi ja ilmastoteko. Kasvaessaan puu sitoo ilmakehän hiiltä. Uusi metsä parantaa vesien laatua, luo edellytykset marja- ja sienisadolle sekä tarjoaa kasvupaikan sadoille muille lajeille”, kertoo Salpakivi-Salomaa.

UPM istuttaa vuosittain yli 50 miljoonaa puuntainta. Puunistutuksessa kiteytyy metsätalouden pitkäjänteisyys ja metsän uudistaminen osana vastuullista metsien käyttöä.

Puu on monipuolinen, uusiutuva raaka-aine erilaisille hyödyllisille tuotteille, joita voidaan käyttää esimerkiksi rakennus- ja puusepänteollisuudessa, paino- ja kirjoituspaperina, pakkauksina, pehmopapereina, sidetarvikkeina, vaatteina, lääkeaineina tai energian lähteenä.  Niistä ei tule jätettä: ne voidaan kierrättää ja lopuksi muuttaa bioenergiaksi. 

Lisätietoja antavat:
Ympäristöpäällikkö Petri Heinonen, metsäasiat, UPM, puh. 040 180 1137
Ympäristöpäällikkö Sami Oksa, metsäasiat, UPM, puh. 040 560 3474

UPM , Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

ENO-verkkokoulu on toiminut vuodesta 2000 asti ja sillä on yli 10 000 koulun yhteistyöverkosto 150 maassa. ENO-verkkokoulun tavoite on, että koululaiset eripuolilla maailmaa istuttavat 100 miljoonaa puuta vuoden 2017 loppuun mennessä. UPM on tukenut ENO-verkkokoulun toimintaa useiden vuosien ajan. www.enoprogramme.org