UPM investoi 14 miljoonaa euroa puutuotteiden valmistuksen kilpailukyvyn kehittämiseen Suomessa

UPM investoi yhteensä 14 miljoonaa euroa Korkeakosken ja Kaukaan sahojen sekä Jyväskylän vaneritehtaan modernisointiin. Investointien tarkoituksena on lisätä erikoistuotteiden valmistusta ja varmistaa kyseisten laitosten kilpailukyky markkinoilla. Investoinnit valmistuvat ensi syksyyn mennessä.

Juupajoella sijaitsevalle Korkeakosken sahalle rakennetaan nykyisen sahalinjan yhteyteen uusi linja, joka mahdollistaa yksilöllisempien tuotteiden valmistamisen ja jalostusasteen noston. Myös sahan lajittelulaitos uusitaan. Investoinnin arvo on noin 7 miljoonaa euroa. Korkeakosken saha valmistaa vuosittain 300 000 kuutiometriä puutuotteita erityisesti puusepänteollisuudelle.

Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan sahan tukkien ja sahatavaran lajittelua modernisoidaan. Sahalle asennetaan tukkien lajitteluun röntgenlaitteisto ja lajittelulaitokselle kamerat sahatavaran lajitteluun. Noin 3 miljoonaa euroa maksava investointi mahdollistaa yksilöllisempien tuotteiden ja laatujen valmistamisen. Kaukaan saha valmistaa vuosittain 500 000 kuutiometriä sahatavaraa.

Jyväskylän vaneritehtaan viilun valmistus modernisoidaan ja liimauksessa otetaan käyttöön uutta teknologiaa. Tehtaan tuottavuutta lisäävä investointi maksaa noin 4 miljoonaa euroa. Jyväskylän vaneritehdas valmistaa vuosittain 100 000 kuutiometriä rakentamisessa käytettäviä vanerituotteita.

UPM ilmoitti aiemmin joulukuussa 4,5 miljoonan euron investoinnista Kaukaan vaneritehtaan modernisointiin. Lisäksi yhtiö investoi kuluvana vuonna pienempiin hankkeisiin, joilla tehostetaan suomalaisten sahojen ja vaneritehtaiden tuotantoa ja parannetaan niiden kilpailukykyä.

Lisätietoja antaa:
Tuotantojohtaja Tuomo Visanko, UPM Puutuotetoimiala, puh. 0400-352 990

UPM, Puutuotetoimiala
Viestintä/miia.narekorpi@upm-kymmene.com
20.1.2005

UPM on maailman johtavia metsäteollisuusyrityksiä, jonka päätuotteita ovat paperit, jalostusmateriaalit ja puutuotteet. Yhtiö tarjoaa korkealaatuisia WISA-puutuoteratkaisuja rakentamiseen ja teollisiin loppukäyttökohteisiin. UPM:n vuosittainen vanerinvalmistuskapasiteetti on noin 1,1 miljoonaa kuutiometriä ja sahatavaran noin 2,2 miljoonaa kuutiometriä. UPM:n puutuotetoimialan liikevaihto oli vuonna 2003 noin 1,5 miljardia euroa ja sen palveluksessa on noin 7 000 henkilöä.