UPM haluaa lisätä vähäpäästöisen energian tuotantoa monipuolisesti

(UPM, Helsinki, 1.7.2010 klo 10.45) – UPM:n energiajohtaja Anja Silvennoinen on tyytyväinen eduskunnan tänään tekemään myönteiseen päätökseen koskien TVO:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköä. "On hienoa, että eduskunta on tehnyt suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä tukevan perusvoimapäätöksen."

Eduskunnan päätös avaa mahdollisuuden kasvattaa vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan sähkön osuutta, mutta edellyttää merkittävää taloudellista panostusta ja sitoutumista luvan saaneilta yhtiöiltä ja niiden osakkailta.

"UPM on sitoutunut vähäpäästöisen energian tuotannon lisäämiseen ja haluaa tehdä sen monipuolisesti. Ydinvoiman lisäksi vesivoima ja uusiutuva metsäenergia ovat meille erittäin tärkeitä energialähteitä", sanoo Silvennoinen.

Silvennoinen muistuttaa UPM:n olevan paitsi energian tuottaja myös merkittävä kuluttaja. "Eri liiketoimintojen tulevaisuudensuunnitelmat ovat riippuvaisia kilpailukykyisen raaka-aineen ja energian saannista Suomessa. Uuden metsäteollisuuden pitkälle jalostetut tuotteet, kuten biopolttoaineet, kuluttavat valmistuksessaan paljon sähköä. Sähköä tarvitaan entistä enemmän höyryn- ja lämmöntuotannon rinnalle."

Myös perinteisillä tuotantolinjoilla tuotantotehokkuuden parannukset edellyttävät usein lisääntyvää sähkönkäyttöä. "Sähköntarpeen tyydyttäminen omassa tuotannossamme on meille ensisijaista. Mahdollisuus olla mukana rakentamassa uutta perusvoimaa on merkittävä tekijä yhtiön tulevaisuudelle Suomessa", sanoo Silvennoinen.

Lisätietoja antaa:
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM, puh. 040 7600 824