UPM hakee vuoden 2005 H-optio-oikeuksien listaamista

(UPM, Helsinki, 26.9.2008, klo 9.30) - UPM hakee vuoden 2005 H-optio-oikeuksien listaamista OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin pörssilistalle 1.10.2008 alkaen.

2005 H-optio-oikeuksia on yhteensä 3 000 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen. Yhteensä 2005H-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 3 000 000 osaketta.

Osakkeiden merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Tämänhetkinen merkintähinta 2005H-optio-oikeuksilla on 20,15 euroa/osake. Merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika 2005H-optio-oikeuksilla alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.10.2010.
Vuoden 2005 optioehdot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet > Osakkeet > Optio-ohjelmat.