UPM hakee vuoden 2005 G-optio-oikeuksien listaamista

(UPM, helsinki, 17.9.2007, klo 10:00) - UPM hakee vuoden 2005 G-optio-oikeuksien listaamista OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin pörssilistalle 1.10.2007 alkaen.

2005 G-optio-oikeuksia on yhteensä 3 000 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen. Yhteensä 2005G-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 3 000 000 osaketta.

Osakkeiden merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Tämänhetkinen merkintähinta 2005G-optio-oikeuksilla on 17,15 euroa/osake. Merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika 2005G-optio-oikeuksilla alkaa 1.10.2007 ja päättyy 31.10.2009.

Vuoden 2005 optioehdot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet > Osakkeet > Optio-ohjelmat.