UPM hakee vuoden 2002 D-optio-oikeuksien listaamista Helsingin Pörssin päälistalle

UPM-Kymmene Oyj hakee vuoden 2002 D-optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle 1.4.2004 alkaen.

D-optio-oikeuksia on yhteensä 3 800 000 kappaletta. Varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2003 päättämän rahastoannin johdosta optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrää ja osakkeiden merkintähintaa on muutettu. Kukin D-optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi UPM-Kymmene Oyj:n osaketta. Yhteensä D- optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 7 600 000 osaketta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Merkintähinta D-optio-oikeuksilla on 21,20 euroa/osake, josta ei vielä ole vähennetty vuodelta 2003 ehdotettua osinkoa.

Osakkeiden merkintäaika D-optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2004 ja päättyy 30.4.2007.

UPM
Viestintä
18.3.2004