UPM hakee 2007C-optio-oikeuksien listausta

UPM-Kymmene Oy                  Pääomatapahtuma                   17.9.2012       klo 9.00 Helsinki

UPM-Kymmene Oyj hakee vuoden 2007 optio-ohjelman 2007C-optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 1.10.2012 alkaen.

2007C optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 5.000.000 kappaletta. Yhteensä 4.500.500 kappaletta 2007C optio-oikeuksia on yhtiön 516 avainhenkilön hallussa. Lisäksi 499.500 kappaletta 2007C optio-oikeuksia on yhtiön hallussa, eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.

Kukin 2007C optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen 10,49 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2012 ja päättyy 31.10.2014.

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi 2007C optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 4.500.500 uudella osakkeella.

2007 optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi > Sijoittajat > Osake > Optio-ohjelmat.


Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, puh. 020 4150 376

 

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News