UPM hakee 2007B-optio-oikeuksien listausta

(UPM, Helsinki, 21.9.2011 klo 9.00) - UPM-Kymmene Oyj hakee vuoden 2007 optio-ohjelman 2007B-optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 3.10.2011 alkaen.

2007B optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 5 000 000 kappaletta. Yhteensä 4 385 500 kappaletta 2007B optio-oikeuksia on yhtiön 515 avainhenkilön hallussa. Lisäksi 614 500 kappaletta 2007B optio-oikeuksia on UPM:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Unicarta Oy:n hallussa, eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.

Kukin 2007B optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden UPM:n osakkeen 6,24 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013.

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi 2007B optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 4 385 500 uudella osakkeella.

2007 optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi > Sijoittajat > Osake > Optio-ohjelmat.

UPM-Kymmene Oyj                                                                 
Pirkko Harrela                                                                 
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.upm.fi