UPM hakee 2007A-optio-oikeuksien listausta

(UPM, Helsinki, 24 September 2010 at 10:45) - UPM-Kymmene Oyj hakee vuoden 2007 optio-ohjelman 2007A-optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 1.10.2010 alkaen.

2007A optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 5,000,000 kappaletta. Yhteensä 4,342,000 kappaletta 2007A-optio-oikeuksia on yhtiön 513 avainhenkilön hallussa. Lisäksi 658,000 kappaletta 2007A-optio-oikeuksia on UPM:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Unicarta Oy:n hallussa, eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.

Kukin 2007A-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen 12,40 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2010 ja päättyy 31.10.2012.

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi 2007A optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 4,342,000 uudella osakkeella.

2007-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi