Storebrand palkitsi UPM:n kestävästä kehityksestä

(UPM, Helsinki 31.3.  2011) – Storebrand on myöntänyt UPM:lle Best in Class –tunnustuksen yhtiön toiminnasta sen yritysvastuualueilla, joihin kuuluvat ympäristö, sekä sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Norjalaisyhtiö Storebrand on pohjoismaisten markkinoiden johtavia toimijoita eläke-, henki- ja sairausvakuutusten, pankkitoiminnan sekä varainhoidon aloilla. 


Butterfly.gif
Perusteluissaan Storebrand korostaa
UPM:n pitkäaikaista sitoumusta parantaa yhtiön ympäristötoimintaa ja -suorituskykyä. Storebrand
nostaa esille UPM:n globaalin biodiversiteettiohjelman ja yhtiön johdonmukaisen työn hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi. Myös yhtiön pitkäjänteinen työ ekomerkittyjen
tuotteiden tarjonnan kasvattamiseksi saa tunnustusta perusteluissa.

”UPM:n edistyksellinen ja toimiva hallinnointitapa käsitellä kestävän kehitykseen liittyviä asioita on saanut aikaan konkreettisia parannuksia. Lisäksi Storebrand on vakuuttunut, että UPM parantaa tulevaisuudessa edelleen toimintaansa kestävän kehityksen mukaisilla aloitteilla ja ylläpitää aktiivista dialogia sidosryhmiensä kanssa”, sanoo Christine Tørklep Meisingset, Storebrandin kestävästä sijoittamisesta vastaava johtaja.

Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteetl luovat pohjan UPM:n vastuulliselle toiminnalle. Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet ovat yhtiön ympäristövastuun avainalueita. SosiaaliYhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet.

Storebrandin Best in Class –tunnustusta kuvaava perhonen myönnetään yhtiöille johtavasta työstä yritysvastuun osa-alueilla. Lisätietoa Storebrandin Best in Class – luokituksesta löydät englanniksi sivuillta: http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/bestinclass.html

Lisätietoja antavat:
Ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh: 0400 754 748

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com