UPM avannut traceIT -sivuston puun alkuperän seurannasta Venäjällä

(UPM, Helsinki, 16.2. 2006) – UPM on julkaissut tänään www.upm-kymmene.com/traceit – sivuston yhtiön puunhankinnasta Venäjällä. Sivustoa ovat olleet kehittämässä johtavat viestintä- ja kustannusalan yhteistyökumppanit: Axel Springer ja Otto Saksasta sekä the Guardian Media Group Isosta-Britanniasta.

TraceIT-sivusto on jatkoa YK:n palkitsemalle projektille, jonka tavoitteena on lisätä paperin hankintaketjun läpinäkyvyyttä. Uusi sivusto sisältää mm:

• Sidosryhmien edustajien haastattelut: mm. Venäjän Greenpeacen, Venäjän luonnonvaraministeriön ja Det Norske Veritasin edustajat kertovat Venäjän tämänhetkisestä tilanteesta ja UPM:n toiminnasta. He esittävät myös ideoita toimintatapojen parantamiseksi edelleen
• Videot, joissa seurataan puun matkaa venäläisestä metsästä lehtikioskiin ja UPM puuntoimittajien maastoauditointeja Venäjällä
• Interaktiivinen traceIT karttaohjelma, jossa voi klikata kartalle ja tutkia kuvia ja tietoja arvioiduista hakkuukohteista Venäjällä
• Venäläisten yksityishenkilöiden ja professori Matti Kärkkäisen näkemyksiä metsätalouden sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä Venäjälle.

Sivustolla esitellään myös UPM:n Kannetaan vastuuta yhdessä –hanketta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää työterveyttä ja –turvallisuutta, sekä vähentää hakkuiden vaikutuksia maahan, vesistöön, luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan.

Asiakkaiden lisäksi sivuston rakentamisessa ovat olleet mukana Venäjän Greenpeace, Venäjän luonnonvaraministeriö, Det Norske Veritas, UPM:n toimittajat Novtecles ja ZAO FIRO-O, sekä professori Matti Kärkkäinen.

"TraceIT –sivuston kehittäminen on tarjonnut laajalle joukolle sidosryhmiä ainutlaatuisen tilaisuuden antaa avoimesti palautetta UPM:n toiminnasta. Se on lisännyt mukana olleiden osapuolien ymmärrystä kysymyksistä, jotka liittyvät kestävän ja laillisen puunhankinnan varmistamiseen Venäjällä", sanoo Axel Springerin yritysvastuujohtaja Florian Nehm.

"Monet asiakkaamme kysyvät, mistä paperi- ja puutuotteiden sisältämä puu on peräisin. traceIT antaa heille ja heidän asiakkailleen ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten sanomalehden tai aikakauslehden sisältämää kuitua hankitaan ja jäljitetään. Sivusto havainnollistaa, kuinka UPM varmistaa puun alkuperän, kestävyyden ja laillisuuden sekä sen, että puu ei ole peräisin suojelualueilta ", sanoo UPM:n metsäympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa.


Lisätietoja antaa:
Juhani Hongisto, metsäpäällikkö, UPM:n metsät ja puunhankinta Venäjällä,
puhelin 040 847 6730 tai +7 921 920 8470
Florian Nehm, yritysvastuujohtaja, Axel Springer, puhelin +49 (0) 30 2591-7 93 70
Johannes Merck, yritysvastuujohtaja, Otto, puhelin +49 (0) 40 6461 7250
Jo Confino, Yritysvastuuasiantuntija ja toimittaja, Guardian Media Group, puhelin: +44 (0) 207 713 4665.


Toimituksille tiedoksi:

Axel Springer
Axel Springerin vuonna 1946 perustama kustannusyhtiö on tänä päivänä Saksan suurin sanomalehtikustantamo ja yksi maailman johtavia mediayrityksiä. Yhtiö julkaisee yli 150 sanoma- ja aikakauslehteä 27 maassa. Yhtiöllä on 10 700 työntekijää. Vuonna 2004 sen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa, voitto 147,5 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 335,8 miljoonaa euroa.
Axel Springerin strategisena tavoitteena on markkinajohtajuus ydinliiketoiminnassaan saksankielisillä markkinoilla, kansainvälistyminen ja ydinliiketoiminnan digitalisointi. Yhtiön ydinliiketoimintaa – sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja digitaalisia jakelukanavia – tukevat huipputason painolaitokset ja tehokkaat markkinointiorganisaatiot.
Lisätietoja yhtiön internetsivuilla www.axelspringer.com

Otto
Otto on globaali postimyyntialan toimija. Yhtiön palveluksessa on yli 71 000 työntekijää. Otto Group on maailman johtavia kansainvälisiä kaupan ja palvelualan yhtiöitä, jolla on 123 yritystä 19 eri maassa.
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hampurissa Saksassa. Joka sesonki yhtiö tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti yli 600 katalogia, joista voi tilata tuotteita työkaluista tekstiileihin ja design-keittiöihin.
Lisätietoja yhtiön internetsivuilla www.otto.de tai www.ottogroup.com

Guardian Media Group
Guardian Media Group on isobritannialainen mediakonserni, jonka toimintaan kuuluu kansallisia ja paikallisia sanomalehtiä, aikakauslehtiä sekä radio ja internet. Konsernin omistaa the Scott Trust –yhtiö.
The Scott Trust perustettiin vuonna 1936 the Guardianin taloudellisen ja toimituksellisen riippumattomuuden turvaamiseksi. The Guardianin kustantaja, Guardian Newspapers Limited, julkaisee myös Guardian Unlimited ja the Observer -lehtiä. Yhtiön liiketoiminta perustuu journalistisiin arvoihin: rehellisyys, vilpittömyys, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja velvollisuudentunto lukijoita ja yhteisöä kohtaan. Näitä arvoja sovelletaan myös taloudellisen aseman, ympäristövaikutusten ja yhteiskuntavastuun hallinnassa.
Yhtiön lippulaiva Guardian Newspapers Limited (GNL) on yritysvastuun edelläkävijä, ja se on palkittu vuosittain julkaistavasta sosiaalisten, eettisten ja ympäristöasioiden raportista. Yhtiön kolme muuta divisioonaa valmistelevat parhaillaan vastaavia raportteja.
Lisätietoja yhtiön internetsivuilla www.gmgplc.co.uk