UPM arvioi vuoden 2008 toiminnallisen kannattavuutensa jäävän viime vuodesta

(UPM, Helsinki, 18.6.2008 klo 09:35) – UPM:n vuoden 2008 toiminnallisen kannattavuuden arvioidaan jäävän viime vuotta heikommaksi. Syynä tähän ovat ennakoitua korkeammat puukuidun hankintakustannukset sekä sahaliiketoiminnan heikentyvä tulos. Vuoden alussa UPM ennakoi yhtiön toiminnallisen kannattavuuden vuonna 2008 olevan suunnilleen sama kuin vuonna 2007.

Yhtiön meneillään olevien aikakauslehtipaperien hinnankorotusten arvioidaan toteutuvan odotetusti.

UPM julkaisee huhti-kesäkuun osavuosikatsauksen 24. heinäkuuta 2008.

Lisätietoja antavat:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, puh. 0204 15 0011