UPM aloittaa selvitykset uuden paperikoneen rakentamisesta tehtaalleen Minnesotassa

UPM aloittaa kannattavuus- ja ympäristöselvitykset uuden painopaperikoneen rakentamisesta Blandinin paperitehtaalle Minnesotaan. Selvitysten tekeminen kestää tavallisesti runsaan vuoden, mutta UPM pyrkii saamaan arviot valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

"UPM on sitoutunut toimimaan Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoilla pitkäjänteisesti. Blandinilla on moniin UPM:n suurimpiin pohjoisamerikkalaisiin asiakkaisiin nähden keskeinen sijainti. Tehdas on kahden viime vuoden aikana käynyt läpi perusteellisen rakennemuutoksen, mikä luo edellytykset kehittää tehdasta edelleen. Selvitysten tulee osoittaa, että investointi täyttää yhtiön kannattavuusvaatimukset, ja tarvittavien lupien tulee olla kunnossa ennen kuin UPM:llä on edellytyksiä tehdä lopullisia päätöksiä", sanoo aikakauslehtipaperitoimialan johtaja Jyrki Ovaska.

Kannattavuusselvityksen lisäksi UPM teettää oma-aloitteisesti ympäristöselvityksen mahdollisen uuden koneen ympäristövaikutuksista.

Tällä hetkellä Blandinissa on kaksi paperikonetta, jotka tuottavat päällystettyä aikakauslehtipaperia pääasiassa aikakauslehtiin ja myyntiluetteloihin. Tehtaalla työskentelee 500 henkeä ja sen vuosikapasiteetti on 350 000 tonnia.

Lisätietoja antavat:
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, Aikakauslehtipaperit, puh. 0204 15 0564
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658

UPM
Viestintä
1.7.2004