UPM aloittaa päällystettyjen arkkien tuotannon Kymin tehtaalla

(UPM, Kouvola 25.5.2011 klo 10.00) – UPM aloittaa päällystettyjen hienopaperiarkkien tuotannon Kymin paperitehtaalla Kouvolassa syksyllä  2012.

Paperitehtaan arkkisalin laajennus käynnistyy syksyllä  2011. Noin 15 miljoonan euron laajennukseen sisältyvät uusi arkkileikkaus-, riisikäärintä- ja pallettipakkauslinja sekä paperikone 8 rullien käsittelyn tekniset muutokset. Uuden arkkileikkauksen tavoitteena on palvella lähimarkkinoiden asiakkaita entistä tehokkaammin ja joustavammin sekä tukea Kymin integraatin tuotantotehokkuutta.

Päällystettyjä UPM Finesse -hienopaperiarkkeja käytetään erilaisiin graafisiin painotöihin kuten esimerkiksi mainospainotuotteisiin.

”Päällystettyjä arkkeja valmistavan tuotantolinjan myötä meillä on mahdollisuus palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja nopeammin. Laajemman tuotevalikoiman avulla voimme varmistaa integraatin tehokkaan käynnin. Laajennuksella on myös positiivinen työllisyysvaikutus, vaikka tässä vaiheessa syntyvien työpaikkojen määrää on liian varhaista arvioida. Tarvitsemme erityisesti alan moniosaajia tuleviin työpaikkoihin”, sanoo tehtaanjohtaja Timo Suutarla.

Kymin paperitehdas valmistaa noin 830 000 tonnia päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia vuodessa. Tällä hetkellä tehtaan arkkituotantoon kuuluvat A4-kokoiset tulostus- ja kopiopaperit, jotka ovat päällystämätöntä hienopaperia. UPM valmistaa päällystettyjä hienopaperiarkkeja myös Saksassa Nordland Papierin tehtaallaan.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM Kymi, puh. 0204 15 3600

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm.fi