UPM aloittaa metsäsertifiointi järjestelmien rinnakkaisvertailun kolmessa maassa

UPM aloittaa kesällä metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailun kolmessa maassa: Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Kanadassa. Vertailu tehdään yhtiön omistamissa sekä yhtiön hoidossa olevissa metsissä kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien ja kansainvälisten PEFC- ja FSC-järjestelmien välillä. Kansainvälinen WWF toimii hankkeessa tarkkailijana.

Testitulokset antavat mahdollisuuden kehittää kansallisia sertifiointistandardeja ja edistävät niiden laajaa hyväksyntää. Tällä aloitteella UPM haluaa edistää sertifioidun puuraaka-aineen käyttöä maailmanlaajuisesti. Testaustulosten perusteella UPM kehittää edelleen metsätalouttaan ja puunhankintaansa maailmanlaajuisesti sekä edistää uskottavien sertifiointijärjestelmien kehittämistä toimintamaissaan.

"Maastossa tehtävän rinnakkaisvertailun avulla voimme punnita eri sertifiointijärjestelmien etuja. Tällä hetkellä järjestelmien välillä vallitsee kilpailua ja se on aiheuttanut sekaannusta kansainvälisillä markkinoilla. Testaus kertoo halustamme jatkuvasti parantaa toimintaamme ja tarjoaa samalla hyvän keinon vertailla eri sertifiointijärjestelmiä tasapuolisesti," metsäjohtaja Jaakko Sarantola sanoo.

"WWF iloitsee tästä aloitteesta. UPM:n rinnakkaisvertailu antaa yhdessä muiden käynnissä olevien kansainvälisten sertifiointivertailujen kanssa vankan pohjan hyväksyttävien sertifiointistandardien tunnusten määrittelemiseksi. Erityisen kiinnostavaksi aloitteen tekee se, että sen myötä saamme mahdollisuuden kehittää eri sertifiointiprosesseja," kansainvälisen WWF:n Euroopan metsäjohtaja Duncan Pollard sanoo.

Suomessa ja Isossa-Britanniassa testaus tehdään yhtiön omistamissa metsissä, joissa on käytössä kansalliset metsäsertifiointijärjestelmät (FFCS ja UKWAS). Kanadassa testaus tehdään yhtiön hoidossa olevissa osavaltion metsissä, joissa on käytössä pohjoisamerikkalainen SFI-järjestelmä. Vertailu tehdään kaikissa maissa PEFC- ja FSC-kriteereillä, Suomen osalta vertaillaan sekä Ruotsin FSC-kriteeristöä että Suomen FSC-luonnosta.

Tällä hetkellä maailmassa on käytössä yli 50 metsäsertifiointijärjestelmää, mutta vain vajaat 5 % maailman metsävaroista on sertifioitu. UPM:llä on omat metsäsertifiointiperiaatteet ja yhtiö käyttää useita kansallisia ja kansainvälisiä sertifiointijärjestelmiä. UPM tukee voimakkaasti keskenään vertailukelpoisten, kestävää kehitystä edistävien metsäsertifiointijärjestelmien keskinäistä tunnustamista. UPM:lle metsäsertifiointi on yksi tapa varmistaa, että sen käyttämä puu tulee hyvin ja kestävästi hoidetuista metsistä.


Lisätietoja antavat:
Metsäympäristöasioiden johtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, puh. 0204 16 3862
Suomi: Metsäpäällikkö Hannu Vainio, puh. 0204 16 3800
Iso-Britannia: Johtaja Martin Gale, kansainväliset metsäasiat, puh. +44 1244 284202
Kanada: Johtaja Paul Orser, Pohjois-Amerikan metsäasiat ja puunhankinta, puh. +1 506 627 3412
Euroopan metsäjohtaja Duncan Pollard, kansainvälinen WWF, tel. +41 79 477 3336


UPM
Viestintä
23.6.2004