UPM aloittaa biopolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin Lappeenrannassa

(UPM, Helsinki, 25.5.2010 klo 13.00) – UPM aloittaa viranomaismenettelyn biopolttoainelaitoksen ympäristövaikutuksien arvioimiseksi Lappeenrannassa. UPM suunnittelee Kaukaan tehdasalueelle biopolttoainelaitosta, joka ensimmäisessä vaiheessa toimisi pääasiassa koe- ja koulutuslaitoksena.

Biopolttoainelaitoksen päätuotteina olisivat toisen sukupolven biodiesel, biobensiini, kerosiini ja nafta. Raaka-aineina käytettäisiin nestemäisiä bioperäisiä orgaanisia yhdisteitä, kuten rasvoja, öljyjä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Biopolttoainelaitoksessa on tarkoitus testata erilaisten raaka-aineiden soveltuvuutta biopolttoaineiden tuotantoon. Lisäksi laitoksessa koulutetaan UPM:n tulevaa käyttöhenkilökuntaa biopolttoaineiden petrokemian prosessien toimintaan ja hallintaan.

Laitos suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa UPM rakentaisi noin 20 000 tonnin koe- ja koulutuslaitoksen, joka palvelisi myös pienen mittakaavan teollista tuotantoa. Laitoksen luonnollinen sijaintipaikka on Kaukaan tehdasalue, jossa sijaitsee UPM:n tutkimuskeskus. Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan myös suuremman mittakaavan kaupalliseen toimintaan, jolloin biopolttoainetuotanto olisi enintään 200 000 tonnia vuodessa.

UPM on toimittanut Kaukaan biopolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden perusteella UPM laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Tarkoituksena on saada YVA-menettely päätökseen vuoden 2010 loppuun mennessä.

UPM tutkii useita erilaisia toisen sukupolven biopolttoaineratkaisuja. Nyt käynnistetyn YVA-menettelyn lisäksi UPM on aiemmin toteuttanut tätä arviointia laajemman biojalostamon ympäristövaikutusten arvioinnin Suomessa Kuusankoskella ja Raumalla ja arviointi on edelleen käynnissä Ranskassa Strasbourgissa.

Biopolttoainelaitoksen rakentamisesta ei ole tehty investointipäätöstä. Laitoksen rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi ympäristöluvan, rakennusluvan ja kemikaaliluvan saamista.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Petri Kukkonen, UPM Biopolttoaineet, puh. 0204 15 0336

UPM:n YVA-ohjelma on ladattavissa tämän linkin alta

Lisätietoja UPM:n biopolttoainehankkeista on koottu Biolpolttoaineet-pressikansioon