UPM aloittaa YT-neuvottelut Kymin tehtaan kahden vanhimman paperikoneen sulkemisesta

UPM aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa Kymin tehtaalla, Kuusankoskella, paperitehtaan PK 1:n ja PK 2:n tuotannon lopettamisesta ja siihen liittyvistä henkilöstöjärjestelyistä. Neuvottelut koskevat 65 henkilöä, ja niissä pyritään ratkaisemaan asia parhaalla mahdollisella tavalla sekä työntekijöiden että työnantajan kannalta.

Vuonna 1935 ja 1936 rakennetut paperikoneet valmistavat konekiillotettua, valkaistua voimapaperia. Koneiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 20 000 tonnia. Paperin loppukäyttöalueet ovat pakkausteollisuuden pussit, tarrat ja laminaatit. Koneet on tarkoitus sulkea kuluvan vuoden lopussa.

Tuotanto näillä vanhoilla koneilla on kannattamatonta ja koneiden ylläpito edellyttäisi investointeja. Uusien investointien kohdistaminen koneisiin ei ole taloudellisesti eikä teknisesti perusteltua. Tuotannon loputtua valtaosa koneiden tuotevalikoimasta siirtyy valmistettavaksi UPM:n Tervasaaren tehtaalla.

UPM:n Kymin tehdas on paperin- ja selluntuotannon integraatti, jonka palveluksessa on tällä hetkellä 1 250 henkilöä. Tehdas jatkaa päällystettyjen ja päällystämättömien hienopapereiden valmistusta kolmella paperikonelinjalla, joiden vuosittainen yhteiskapasiteetti on 940 000 tonnia. Tulevaisuudessa tehtaan tavoitteena on edelleen kehittää näiden paperikonelinjojen toimintaa. Tehtaalla valmistetun hienopaperin käyttöalueita ovat muun muassa korkealaatuiset painotyöt, mainospainotuotteet, kirjat, aikakauslehdet, kirjekuoret, lomakkeet sekä tulostus- ja kopiointipaperit.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Yngve Lindström, UPM, Kymi, puh. 0204 15 3600
Toimialajohtaja Matti Lievonen, UPM, Hieno- ja erikoispaperit, puh. 0204 15 0113

UPM
Viestintä
6.9.2005