UPM aloittaa 9-12 kuukauden seisokin Miramichin tehtaalla Kanadassa - Heikko Yhdysvaltain dollari ja alhaiset markkinahinnat tekevät tuotannon Kanadassa kannattamattomaksi

(UPM, Helsinki, 5.6.2007) - UPM aloittaa elokuussa enimmillään vuoden mittaisen seisokin Miramichin paperitehtaalla Kanadassa. Paperitehdas ja läheinen hiomo suljetaan elokuun loppupuolella 9-12 kuukaudeksi. Seisokki koskee noin 600 työntekijää. Seisokilla on vähäinen myönteinen vaikutus UPM:n operatiiviseen tulokseen.

Miramichin tehdas valmistaa päällystettyä aikakauslehtipaperia kahdella koneella. Tehtaan kapasiteetti on 450 000 tonnia vuodessa. Yrityksistä huolimatta tehdas ei ole pystynyt kääntämään Yhdysvaltoihin suuntautuvaan vientiä kannattavaksi. Tehdas kärsii ennätyksellisen vahvasta Kanadan dollarista. Päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinahinnat ovat myös laskeneet Pohjois-Amerikassa. Aikakauslehtipaperin kysyntä on ollut Pohjois-Amerikassa vakaata, mutta maailmanlaajuisesti lajissa on edelleen ylikapasiteettia, mikä painaa myyntihintoja.

Euroopassa UPM on sulkenut pysyvästi 530 000 tonnia päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetistaan vuosina 2006–2007 vähentääkseen rakenteellista ylikapasiteettia ja parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta. Voikkaan tehdas suljettiin pysyvästi ja Jämsänkoskella tuotantolinja siirtyi toiseen paperilajiin. UPM on myös sulkenut 150 000 tonnia päällystetyn hienopaperin kapasiteettia Kymin tehtaalla viime vuonna.

"UPM:n tavoitteena on parantaa pitkän aikavälin kannattavuutta päällystetyissä papereissa. Tämän päivän päätöksellä UPM jättää Miramichin tehtaan osalta kaikki vaihtoehdot avoimiksi. Jatkamme seisokin aikana ratkaisujen kartoittamista, mutta tosiasia on, että tehtaan käynnistäminen edellyttää olennaisia muutoksia liiketoimintaympäristössä", sanoo UPM:n aikakauslehtipaperitoimialan johtaja Jyrki Ovaska.

"Miramichin johto ja työntekijät ovat onnistuneet tasaisesti parantamaan tehtaan tehokkuutta", sanoo Ovaska. "Valitettavasti ulkoiset paineet liiketoimintaympäristöstä ovat olleet ylivoimaisia."

Ovaskan mukaan UPM:n muut tehtaat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa palvelevat UPM:n pohjoisamerikkalaisia asiakkaita Miramichin seisokin ajan. Päätös Miramichin tehtaan käynnistämisestä tehdään markkinatilanteen perusteella vuoden 2008 aikana.

Lisätietoja antaa:
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, UPM, Aikakauslehtipaperit, puhelin 0204 15 0564