UPM alkaa käyttää mäntykuitua mekaanisen massan valmistukseen Kajaanissa - Uusi innovatiivinen menetelmä pilkkoo haitallisen pihkan

(UPM, Helsinki, 24.4.2007 klo 12.20) – UPM on kehittänyt uuden innovatiivisen menetelmän, joka mahdollistaa mäntykuidun käytön mekaanisen massan valmistuksessa. Mäntykuidun käyttöä on kokeiltu Kajaanin paperitehtaalla hyvin tuloksin usean vuoden aikana. UPM:n yhteistyökumppanina pilottihankkeessa on toiminut saksalainen ITT Wedeco.

UPM investoi nyt 11 miljoonaa euroa otsonikäsittelyn tehdasmittakaavaiseen käyttöönottoon Kajaanissa. Tavoitteena on monipuolistaa tehtaan raaka-ainehuoltoa sekä saavuttaa kustannushyötyjä paperin laadusta ja ajettavuudesta tinkimättä.

Männyn käyttöä mekaanisen massan valmistuksessa on perinteisesti rajoittanut mäntypuun pihkaisuus. Uudessa menetelmässä mäntykuidun haitallinen pihka-aines pilkotaan tehokkaasti otsonilla.

Männyn käyttö tehtaalla alkaa Kajaanissa investoinnin valmistuttua vuoden 2008 alkupuolella. Hanke toteutetaan yhteistyössä UPM:n tutkimuskeskuksen kanssa. Kajaanissa toteutettavan tehdasmittakaavaisen koekäytön jälkeen menetelmää voidaan soveltaa myös UPM:n muilla mekaanista massaa käyttävillä paperitehtailla.

Lisätietoja antavat:
Teknologiajohtaja Pauli Hänninen, UPM, puh. 0204 15 0543
Tehtaanjohtaja Kari Pasanen, UPM, Kajaani, puh. 040 512 0664 (ei klo 14-17)