UPM alentaa kuusikuitupuun minimiläpimittaa

UPM alentaa yksityismetsien puukaupassa soveltamaansa kuusikuitupuun minimiläpimittaa yhdellä sentillä nykyisestä kahdeksasta sentistä seitsemään senttiin.

Muutoksen tarkoituksena on lisätä teollisuuden käytettävissä olevan kuusikuitupuun määrää.

Alennettu minimiläpimitta otetaan käyttöön välittömästi ja sitä sovelletaan myös aikaisemmin tehdyissä, vielä korjaamatta olevissa kaupoissa.

Lisätietoja antaa:
Metsäpäällikkö Hannu Vainio, UPM Metsä, puh. 0204 16 3800

UPM
Viestintä
16.9.2004