UPM aikoo luopua osakkeidensa listauksesta New Yorkin pörssissä

(UPM, Helsinki, 30.10.2007) – UPM-Kymmene Oyj on päättänyt lopettaa osakkeidensa listauksen New Yorkin pörssissä (NYSE). Listauksen lopettamisen yhteydessä UPM hakee rekisteröinnin poistamista ja raportointivelvollisuuksiensa lopettamista U.S. Securities Exchange Act 1934 -lain mukaisesti.

Pörssilistauksesta luopumisen jälkeen yhtiö aikoo pitää voimassa ADR-ohjelmansa (American Depositary Receipt), jolloin sijoittajat voivat tehdä kauppaa osaketodistuksilla Yhdysvaltain markkinoilla. UPM:n osaketodistukset eivät ole listattuna missään muussa arvopaperipörssissä kuin New Yorkissa, eikä yhtiön osakkeita noteerata muuta kautta Yhdysvalloissa.

"Amerikkalaiset asiakkaat ja sijoittajat ovat edelleen hyvin tärkeitä UPM:lle. Pääoma-markkinoiden ja arvopaperipörssien globalisoitumisen johdosta Yhdysvaltain pääomamarkkinat eivät enää tarjoa erityistä etua euromarkkinoihin nähden. Lisäksi EU:n lainsäädäntöön perustuva suomalainen lainsäädäntö täyttää kansainväliset vaatimukset", UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo toteaa.

"UPM on sitoutunut läpinäkyvyyteen ja hyviin hallinnointiperiaatteisiin taloudellisessa raportoinnissaan ja sisäisessä ohjauksessaan. Kansainvälisten vaatimusten noudattaminen hallintotavoissa, taloudellisessa raportoinnissa ja sisäisessä valvonnassa on ollut UPM:lle varsin hyödyllistä, kun olemme yhdenmukaistaneet prosessejamme ja ohjaustamme. Listautumiskustannuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta päätöksentekoon", hän jatkaa.

UPM pyrkii saamaan listauksen lopettamisen päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä. Osakkeiden listauksen lopettamisen lisäksi UPM aikoo toimittaa SEC:lle (U.S. Securities and Exchange Commission) rekisteröinnin poistamista ja raportointivelvollisuuksiensa lopettamista koskevan nk. Form 15F -dokumentin USA:n Securities Exchange Act 1934 -lain mukaisesti. Dokumentin toimittamisen myötä yhtiön raportointivelvollisuus keskeytyy välittömästi. Yhtiön raportointivelvollisuus päättyy lopullisesti 90 päivän kuluttua edellyttäen, ettei SEC ilmaise vastustavansa anomusta.

Raportointivelvollisuuden päätyttyä UPM julkaisee edelleen internetsivuillaan englanninkielisenä kaiken taloudellisen tiedon, jonka yhtiön on julkistettava Suomen arvopaperilainsäädännön perusteella.

UPM:n osake on ollut listattuna New Yorkin pörssissä kesäkuusta 1999. Päätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön osakkeiden listaamiseen Helsingin pörssissä.

Lisätietoja antavat:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, UPM, puh. 0204 15 0658