UPM Yhteismetsien toiminta on käynnistynyt – yhteismetsät tarjoavat tuottavan tavan hoitaa metsiä

(UPM, Valkeakoski, 19.1.2012 klo 10) – UPM Yhteismetsien toiminta Itä-Suomessa, Keski-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla on käynnistynyt. Perustamalla yhteismetsiä yhtiö haluaa edistää aktiivista metsänomistusta, ehkäistä metsätilojen pirstoutumista ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. UPM ilmoitti viime vuonna näiden neljän yhteismetsän perustamisesta.

Suomessa metsätilojen koko on suhteellisen pieni ja metsänomistajien keski-ikä on korkea. Metsänomistajista yhä useampi asuu kaupungeissa etäällä metsästään. UPM Yhteismetsät tarjoaa vastuullisen, vaivattoman ja tuottavan tavan hoitaa metsävarallisuutta.

UPM Metsäliiketoiminnan lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila kertoo, että palveluja metsien hoitoon ja käyttöön tarvitaan yhä enemmän. Yhteismetsien avulla edistetään aktiivista metsänomistusta sekä luodaan toimintaedellytyksiä metsäalan tulevaisuudelle.

”Pirstoutuneen metsätilarakenteen parantaminen ja suurempien metsäkokonaisuuksien luominen ovat käytännössä vuosikymmenien taival, jota esimerkiksi perustettujen UPM Yhteismetsien avulla voimme osaltamme edistää”, Kalvila tarkentaa.

UPM Yhteismetsät monipuolistavat entisestään UPM:n metsäomistajille tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Toiminta on herättänyt kiinnostusta metsänomistajien keskuudessa, ja neuvotteluja uusien metsätilojen liittämiseksi yhteismetsiin käydään parhaillaan.

Yhteismetsään voi liittää oman metsätilansa, jota vastaan metsänomistaja saa tilan arvoa vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia. Yhteismetsien metsätalouden toiminta alkaa ripeästi, sillä niiden ensimmäiset puun myynnit ovat jo valmisteilla.

”Yhteismetsät sopivat esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteisiin, kun tilaa ei haluta jakaa pieniin osiin, ja omistusjärjestelyihin, joissa metsät halutaan liittää osaksi suurempaa metsäkokonaisuutta ammattilaisten hoidettavaksi. Mitä paremmin UPM Yhteismetsät tulevat hyödyttämään osakkaita, sitä kiinnostavampi vaihtoehto ne metsänomistajille ovat”, Kalvila kiteyttää.

 

Heikki Kalvila kertoo lisää aiheesta blogikirjoituksessaan:

http://www.upm.com/FI/MEDIA/upm-blogi/Pages/kaupunkilaistunut-metsanomistaja-korjaa-yhteismetsan-hyodyt.aspx

 

Lisätietoja antaa:

Lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 0400 553079

 

 

UPM , Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

 

Lisätietoa yhteismetsistä myös osoitteessa www.metsämaailma.fi