UPM Silvesta pilotoi franchising-yrittäjyyttä

(UPM, Jyväskylä, 22.6.2010) - UPM:n metsätyöpalveluihin erikoistunut tytäryhtiö UPM Silvesta on solminut sopimuksen franchising-yrittäjyydestä ruotsalaisen Hakala Skogskötselin kanssa. Hakala Skogskötsel perustaa Suomeen tätä varten tytäryrityksen.

”Pilotoimme UPM Silvesta -yrittäjäketjun toimintamallia Hakala Skogskötselin ja muutaman muun yrittäjän kanssa tänä vuonna. Tavoitteena on kasvattaa ja kehittää franchising-yrittäjäverkostoa hallitusti”, kertoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

”Hakala Skogskötsel on toiminut UPM Silvestan alihankintayrityksenä jo aiemmin. Yritys täyttää franchising-yrittäjälle asettamamme kriteerit, ja olimme molemmat halukkaita tekemään yhteistyötä franchising-mallin pohjalta”, Jukka Koivumäki kertoo.

”Olemme kiinnostuneita pitkäaikaisesta sopimuksesta UPM Silvestan kanssa. Tarkoituksena on saada töitä käyttämällemme suomalaiselle työvoimalle”, toteaa puolestaan Hakala Skogskötselin toinen osakas Teuvo Perttula.

Tulevaisuudessa UPM Silvesta -ketjun yrittäjät vastaavat yhtiön omien metsureiden lisäksi korkealaatuisista metsänhoitotöistä UPM:n koko toiminta-alueella Suomessa. Yhtenäisen toimintamallin mukaisesti toimiva itsenäisten yritysten ketju palvelee erinomaisesti kehittyvän metsätalouden tulevaisuuden tarpeita. Ketjun toimintaa kehitetään yhdessä, mikä luo vankan pohjan yrittäjätoiminnalle ja tehostaa palveluja metsänomistajille.

"Yhä suurempi osa metsänomistajista asuu kaukana metsätilastaan ja usein heidän aikansa ei riitä tilan omatoimiseen hoitamiseen. Korkealaatuiset, selkeästi kuvatut metsänhoitopalvelut tekevät töiden tilaamisesta ja toteutuksen seurannasta metsänomistajalle helppoa. Metsänhoitotöiden toteuttaminen oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti lisää metsäomaisuuden arvoa ja tuottoa", Koivumäki toteaa.

"Uskomme, että uusi toimintatapa edistää metsurityön kiinnostavuutta ja tuo alalle uusia osaajia myös tulevaisuudessa. Yrittäjä voi keskittyä töiden toteuttamiseen ja työtapojen kehittämiseen, kun taas UPM Silvesta tukee yrittäjää erilaisin yhteisin palveluin", Koivumäki sanoo.

UPM Silvestan palveluksessa on noin 200 metsuria. Yrittäjäketjun rakentaminen ei vaikuta heidän toimintaansa. He ovat myös tulevaisuudessa oleellinen osa UPM Silvesta -ammattilaisten ketjua. UPM Silvesta teettää töitä tänä vuonna edelleen alihankintayrityksillä. Voimassa olevat konetyösopimukset jatkuvat myös ennallaan.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jukka Koivumäki, UPM Silvesta, puh. 040-717 0085
Resurssipäällikkö Jouni Puranen, UPM Silvesta, puh. 0400-212 012.

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm.fi ja www.upmbiofore.com

UPM Silvesta
UPM Silvesta on erikoistunut metsänhoitotöihin sekä luontoon, maisemaan ja ympäristöön liittyvien työpalvelujen tuottamiseen. Sen palveluksessa on noin 200 metsuria ja alihankkijaverkosto, jotka vastaavat töiden laadukkaasta toteuttamisesta.

Puiden poisto kesämökki- tai talotonteilta samoin kuin myös muut puuston käsittelyyn liittyvät asiat sujuvat vaivattomasti UPM Silvestan ammattilaisten toimesta.

Yhtiön toiminta-alue kattaa koko Suomen Lappia lukuun ottamatta.
www.silvesta.fi

UPM Metsä
UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä, Baltian maista, Valko-Venäjältä ja Skandinaviasta. UPM:n
Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä ja metsäpalveluista. UPM omistaa metsää Suomessa noin 915 000 hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat.
www.puukauppa.com, www.bonvesta.fi