UPM Silvesta palkittiin innovatiivisimmasta franchising-ketjusta

(UPM, Jyväskylä, 8.4.2019 klo 9.15) - UPM:n metsätyöpalveluihin erikoistunut
tytäryhtiö UPM Silvesta on palkittu innovatiivisimmasta
franchising-ketjuideasta Suomen franchising-yhdistyksen Franny-gaalassa.

”Vastaavaa metsänhoitotöihin keskittyvää franchising-ketjua ei tiettävästi ole
missään päin maailmaa, joten kyseessä on uusi aluevaltaus ketjutoiminnan
näkökulmasta. Ketjua on rakennettu esimerkillisesti ja ammattimaisesti uusien
yrittäjien tarpeita huomioiden,” perustelee palkinnon myöntäneen Sampo Pankin
yritysasasiakkaista vastaava johtaja Juha Hammaren.

”Aloitimme UPM Silvesta -yrittäjäketjutoiminnan viime vuonna Hämeessä ja olemme
hiljattain käynnistäneet toiminnan myös Keski-Suomessa. On hienoa, että
päänavauksemme franchising-idean käyttämisestä metsänhoitotöissä on huomattu ja
että työtämme arvostetaan. Tästä on hyvä jatkaa. Tavoitteena on kasvattaa ja
kehittää franchising-yriittäjäverkostoa hallitusti. Seuraavaksi etsimme
franchising-yrittäjiä Seinäjoen, Rauman, Kuopion ja Savonlinnan suunnalla”,
kertoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

Tulevaisuudessa UPM Silvesta -ketjun yrittäjät vastaavat yhtiön omien
metsureiden lisäksi metsänhoitotöistä UPM:n koko toiminta-alueella Suomessa.
Yhtenäisen toimintamallin mukaisesti toimiva itsenäisten yritysten ketju
palvelee erinomaisesti kehittyvän metsätalouden tulevaisuuden tarpeita. Ketjun
toimintaa kehitetään yhdessä, mikä luo vankan pohjan yrittäjätoiminnalle ja
tehostaa palveluja metsänomistajille.

"Yhä suurempi osa metsänomistajista asuu kaukana metsätilastaan ja usein heidän
aikansa ei riitä tilan omatoimiseen hoitamiseen. Korkealaatuiset, selkeästi
kuvatut metsänhoitopalvelut tekevät töiden tilaamisesta ja toteutuksen
seurannasta metsänomistajalle helppoa. Metsänhoitotöiden toteuttaminen
oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti lisää metsäomaisuuden arvoa ja
tuottoa", Koivumäki toteaa.

"Uskomme, että uusi toimintatapa edistää metsurityön kiinnostavuutta ja tuo
alalle uusia osaajia myös tulevaisuudessa. Yrittäjä voi keskittyä töiden
toteuttamiseen ja työtapojen kehittämiseen, kun taas UPM Silvesta tukee
yrittäjää erilaisin yhteisin palveluin", Koivumäki sanoo.

UPM Silvestan palveluksessa on noin 200 metsuria. Yrittäjäketjun rakentaminen
ei vaikuta heidän toimintaansa. He ovat myös tulevaisuudessa oleellinen osa UPM
Silvesta -ammattilaisten ketjua. UPM Silvesta teettää töitä tänä vuonna
edelleen alihankintayrityksillä. Voimassa olevat konetyösopimukset jatkuvat
myös ennallaan.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Jukka Koivumäki, UPM Silvesta, puh. 040-717 0085


UPM

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15
maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko
niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet
ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan
ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin
tavoitteet. www.upm.fi/vastuullisuus

UPM Silvesta

UPM Silvesta on erikoistunut metsänhoitotöihin sekä luontoon, maisemaan ja
ympäristöön liittyvien työpalvelujen tuottamiseen. Sen palveluksessa on noin
200 metsuria sekä franchising- ja alihankkijayritysten verkosto, jotka
vastaavat töiden laadukkaasta toteuttamisesta.

Puiden poisto kesämökki- tai talotonteilta samoin kuin myös muut puuston
käsittelyyn liittyvät asiat sujuvat vaivattomasti UPM Silvestan ammattilaisten
toimesta. Yhtiön toiminta-alue kattaa koko Suomen Lappia lukuun ottamatta.
www.silvesta.fi, www.puukauppa.com