UPM Silvesta Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi

(UPM, Jyväskylä, 1.12.2011, klo 11.30)  -  UPM Silvesta Oy aloittaa henkilöstöryhmien edustajien kanssa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on yhtiön toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen. Neuvottelut alkavat 7.12.2011.

Suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden toteutuessa vähenisi UPM Silvestan henkilöstömäärä 90:llä. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä.

UPM Silvestan palveluksessa on tällä hetkellä 216 henkilöä, joista 197 on metsureita ja 19 toimihenkilöitä.

Yhtiön palvelukyky säilyy myös mahdollisten henkilöstövähennysten jälkeen. Töistä vastaavat edelleen sekä UPM Silvestan oma henkilöstö että yhtiön ulkopuoliset yhteistyökumppanit. 

Lisätietoja:
Sauli Brander, johtaja, metsäpalvelut, UPM, puh. 040-567 4155

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Silvesta on UPM:n tytäryhtiö, joka tarjoaa metsänhoitotöihin, luontoon, ympäristöön sekä kiinteistöihin liittyviä työpalveluja. www.upm.fi