UPM Raflatacin valmistamien RFID-etätunnisteiden avulla voidaan varmentaa elintarvikkeiden alkuperä, toimitusketju ja tuoreus

(UPM Raflatac, Tampere, 4.7.2008) Tuotepakkaukseen kiinnitetyt RFID-etätunnisteet mahdollistavat elintarvikkeiden koko toimitusketjun seurannan aina tuotannosta myymälään saakka. Niiden avulla voidaan välttyä tapauksilta, joissa pakkausmerkinnät eivät vastaa todellisuutta alkuperämaan tai parasta ennen -päiväyksen osalta.

Koska elintarvikkeiden alkuperä voi olla kaukana loppukäyttömaasta, ovat pakkausmerkinnät ja elintarvikkeiden säädösten mukainen käsittely toimitusketjun kaikissa vaiheissa kriittisen tärkeitä. Pilaantuneiden tai säädösten vastaisesti käsiteltyjen elintarvikkeiden tunnistaminen on helppoa RFID-etätunnisteiden avulla. Inhimillisten virheiden mahdollisuus voidaan minimoida suunnittelemalla RFID-järjestelmä siten, että etätunnistetta luettaessa myymälähenkilökunta saa ilmoituksen, jos tuotteen viimeinen myyntipäivä on jo ohitettu. Myytäväksi kelpaamattomien tuotteiden alkuperä voidaan jäljittää nopeasti, ja kaikki kyseisen erän tuotteet voidaan tarvittaessa vetää pois myynnistä välittömästi.

"Käytännössä tuotepakkaukset merkitään tunnisteilla jo alkuperämaassa ja tieto lähtevistä tuotteista siirretään kansainväliseen tietokantaan. Koko kuljetusketjua voivat tämän jälkeen seurata sekä valmistaja että vastaanottaja. Perinteisiin viivakoodilukijoihin varastoissa ja myymälöissä päivitetään RFID-lukuominaisuus, jolloin reaaliaikainen tieto saadaan kerättyä langattomasti tietokantaan. Kuluttaja voinee tulevaisuudessa myös itse tarkistaa tuotteen vaiheet kaupassa hinnantarkistuspisteen tyyppiseltä laitteelta," kertoo kehitysjohtaja Mikko Nikkanen, UPM Raflatac, RFID.

Ruoan hinnan kallistuessa kuluttajat haluavat rahojensa vastineeksi laadukasta ja turvallista ruokaa. "Kotimaisille laadukkaan premium-lihan tuottajille RFID-teknologia voi tuoda arvokasta kilpailuetua vientimarkkinoilla. Tuomalla läpinäkyvyyttä sisäiseen logistiikkaketjuun RFID-teknologia tehostaa myös vähittäiskaupan toimintaa. Lisäksi RFID-etätunnisteita voidaan käyttää varashälyttiminä. Investointi voikin maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti usean liiketoiminnan osa-alueen hyötyessä," Nikkanen jatkaa.

Useat kansainväliset elintarvikkeiden tuottajat, kuten Nestlé, hyödyntävät jo sovelluksissaan UPM Raflatacin valmistamia RFID-etätunnisteita.

Lisätietoja antaa:
Mikko Nikkanen, kehitysjohtaja, RFID, UPM Raflatac, puh. 0400 766 979

UPM Raflatac
UPM:n Tarratoimialan muodostava UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin ja RFID-etätunnisteiden valmistajia. UPM Raflatacin palveluksessa on 2 700 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin miljardi euroa. Yhtiöllä on 12 tehdasta viidellä mantereella sekä laaja myyntikonttoreiden ja terminaalien verkosto ympäri maailman. www.upmraflatac.com.