UPM Raflatacin RFID-etätunnisteet tuovat sujuvuutta Hailuodon autolauttaliikenteeseen

(UPM Raflatac, Tampere, 11.12.2008 klo 12:30) - Tiehallinto käyttää UPM Raflatacin valmistamia RFID-etätunnisteita etuajo-oikeutettujen ajoneuvojen tunnistamiseksi Hailuodon autolauttaliikenteessä. Erityistä huomiota pilottihankkeessa on kiinnitetty etuajo-oikeuskaistan käyttöön oikeutettujen ryhmien, ammattiliikenteen ja saaren asukkaiden, matkustamisen sujuvoittamiseen. Ennen hanketta etuajokaistan väärinkäytökset aiheuttivat harmia päivittäin.

Etuajokaistan käyttöön oikeutetut kuljettajat saavat postitse RFID-etätunnisteen sisältävän ajoluvan. Lautalle tultaessa kuljettaja näyttää lupaa auton sivuikkunan läpi. Lukija voi tunnistaa ajoluvan auton ikkunan lävitse jopa useiden metrien päästä. Asianmukaisen luvan tunnistettuaan järjestelmä päästää kuljettajan ajamaan lautalle. Kokeilun tuloksena kulunvalvonta on parantunut merkittävästi.

Hailuodossa kulunvalvonnan lukijat on kytketty palvelinohjelmistoon matkapuhelinverkon (GPRS) kautta. Ylläpitäjät voivat seurata ja valvoa lauttaliikennettä reaaliaikaisesti internet-selaimelta mistä tahansa ajankohdasta riippumatta. Käytettävän RFID-järjestelmän on toimittanut Vilant Systems Oy.

Koteloinnin ansiosta ulkona sijaitseva, läpi vuoden käytettävä RFID-järjestelmä kestää vaativiakin sääolosuhteita, kuten sadetta ja pakkasta. Säänkestävyys on Pohjanlahdella Itämeren pohjoisosassa sijaitsevassa Hailuodossa erityisen tärkeää. UPM Raflatacin etätunnisteet valittiin pilottiin luotettavan suorituskykynsä ja erinomaisen lukutarkkuutensa ansiosta.

"RFID-tekniikka mahdollistaa automaattisen, luotettavan ja kestävän ratkaisun henkilö- ja ajoneuvotunnistukseen. Tiehallinnon käyttämät passiiviset RFID-etätunnisteet ovat lisäksi kustannustehokkaita. Kyseessä on merkittävä päänavaus laajemmassakin mittakaavassa," kertoo kehitysjohtaja Jari Ovaskainen UPM Raflatacista. Tiehallinnon RFID-kokeilu alkoi kesäkuussa 2008.

Lisätietoja antaa:
Kehitysjohtaja Jari Ovaskainen, UPM Raflatac, RFID, puh. +358 40 353 2880

UPM Raflatac
UPM:n Tarratoimialan muodostava UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin ja RFID-etätunnisteiden valmistajia. UPM Raflatacin palveluksessa on 2 700 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin miljardi euroa. Yhtiöllä on 14 tehdasta viidellä mantereella sekä laaja myyntikonttoreiden ja terminaalien verkosto ympäri maailman. Lisätietoja osoitteessa www.upmraflatac.com.

Vilant Systems
Vuonna 2002 perustettu suomalainen Vilant Systems on yksi Euroopan johtavista RFID-järjestelmätoimittajista. Vilant Systems toimittaa kokonaisia RFID-järjestelmiä avaimet käteen -periaatteella sisältäen ohjelmistot, laitteet ja tarvittavat palvelut. Vilantin RFID-järjestelmät automatisoivat prosesseja erityisesti toimitusketjunhallinnan, omaisuudenhallinnan ja logistiikan sovellusalueilla. Vilant Server ja Vilant Client -ohjelmistot ovat käytössä globaalisti lukuisissa tuotantokäytön sovelluksissa useilla eri asiakkailla kuten Nokia ja ABB. Vilantilla on RFID-järjestelmätoteutuksia 15 eri maassa ja 4 maanosassa. Lisätietoja osoitteessa www.vilant.com.

Tiehallinto
Tiehallinto vastaa Suomen maanteiden pidosta. Sen tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää tarjotakseen sujuvan, turvallinen ja ympäristöystävällisen tieverkoston. Maanteiden pituus on noin 78 000 kilometriä. Lisätietoja osoitteessa www.tiehallinto.fi.