UPM Raflatac vahvistaa RFID-liiketoiminnan kilpailukykyä

(UPM, Helsinki, 8.5.2009 klo 09.00) – UPM Raflatac suunnittelee RFID-liiketoimintansa vahvistamista turvatakseen johtavan markkina-aseman. Yhtiö suunnittelee Jyväskylän tehtaan muuttamista tuotekehitysyksiköksi, johon keskitetään globaali tuote- ja prosessikehitys sekä tuotepilotointi. Suunnitelmiin sisältyy RFID-etätunnisteiden valmistuksen siirtäminen Jyväskylästä Guangzhoun tehtaalle Kiinaan sekä Fletcheriin Yhdysvaltoihin. Uuden Guangzhoun tehtaan ja Fletcherin tehtaan tuotantoa kehitetään vastaamaan markkinakysyntää.

Tällä hetkellä RFID-liiketoiminnan palveluksessa on yhteensä noin 200 työntekijää. Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuvat, työntekijöiden määrä lisääntyy Guangzhoun tehtaalla ja vähenee muissa toimipisteissä. Suunnitelmien mukaan RFID-liiketoiminnan henkilöstömäärä vähenee arviolta 25 henkilöllä.

Tuotannon siirtämiseen ja kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisuudet uudelleensijoittumisiin UPM:n sisällä ja uudelleenkouluttautumiseen. Suunnitellut toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 maaliskuun loppuun mennessä.

"Suunniteltujen toimenpiteiden avulla pyrimme parantamaan liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia ja kannattavuutta. Meistä tulee entistä vahvempia ja keskitymme palvelemaan asiakkaitamme sekä edistämään RFID-tekniikan käyttöönottoa. UPM Raflatac on sitoutunut kehittämään RFID-liiketoimintaa ja edelleen vahvistamaan nykyistä asemaamme maailman johtavana RFID-tuotteiden valmistajana", kertoo RFID-liiketoiminnan johtaja Christer Härkönen.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Christer Härkönen, RFID, UPM Raflatac, puh. 050 569 3342 (Klo 11:00–12:00 ja klo 17:00 jälkeen)


UPM Raflatac
UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin ja RFID-etätunnisteiden valmistajia. Yhtiöllä on 14 tehdasta viidellä mantereella sekä laaja myyntikonttoreiden ja terminaalien verkosto ympäri maailman. UPM:n Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmään kuuluvan UPM Raflatacin palveluksessa on 2 600 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli noin miljardi euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmraflatac.com.

UPM
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com