UPM Metsän yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

UPM Metsä aloitti elokuussa yhteistoimintaneuvottelut 14 hengen vähennyksestä. Neuvottelujen tuloksena 10 henkilön työsuhde päättyy. Heistä 3:lla on mahdollisuus siirtyä erilaisten eläkejärjestelyjen piiriin. Neuvottelun kohteena olleista henkilöistä 4 henkilöä siirtyy uusiin tehtäviin UPM Metsän sisällä.

Syynä vähennykseen on toiminnan sopeuttaminen nykytilanteen edellyttämälle tasolle. UPM Metsän toimintamalli on uudistettu 1.4.2009 alkaen. Tarjolla oleva työ on vähentynyt organisaatiomuutoksesta sekä metsäteollisuuden markkinatilanteesta johtuen.

Työsuhteet päättyvät aikaisintaan huhtikuun 2010 lopussa.

Lisätietoja antavat:
Metsäjohtaja Sixten Sunabacka, puhelin 0400 366 148
Henkilöstöjohtaja Mikko Mäki-Tuuri, puhelin 040 542 8537