UPM-Kymmenen uusi organisaatio Haindl-yritysoston jälkeen

UPM-Kymmenen 28.9.2001 julkistaman tiedotteen mukaan UPM-Kymmene keskittää paperinvalmistuksensa ja muodostaa paperiteollisuudestaan tulosvastuullisen liiketoiminta-alueen nimeltä UPM-Kymmene Paperiteollisuus. DI Jussi Pesonen (40) nimitettiin tuolloin uuden UPM-Kymmene Paperiteollisuuden johtajaksi ja UPM-Kymmene Oyj:n toiseksi varatoimitusjohtajaksi

UPM-Kymmene Paperiteollisuudesta muodostetaan nyt kolme toimialaa: Aikakauslehti-
paperit, Sanomalehtipaperit sekä yhdistetty Hieno- ja erikoispaperit. Toimialoihin kuuluvat paperia valmistavien tehtaiden lisäksi niiden yhteydessä toimivat sellutehtaat.

UPM-Kymmene Paperiteollisuudessa on tehty seuraavat nimitykset:

- DI Markku Tynkkynen (49) on nimitetty Aikakauslehtipaperit-toimialan toimialajohtajaksi
- Tekn.tri Hartmut Wurster (46) on nimitetty Sanomalehtipaperit-toimialan toimialajohtajaksi
- DI Jyrki Ovaska (42) on nimitetty Hieno- ja erikoispaperit toimialan toimialajohtajaksi
-Ins. Matti Lievonen (42) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan liiketoiminnan ja teknologian optimointi
- MH Hannu Schildt (57) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan globaali markkinointi
- FM, MBA Harald Finne (49) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan henkilöstöhallinto ja liiketoiminnan tuki
- Dipl.ekon. Matti J. Lindahl (55) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan Haindl-integraation toteutus ja toimeenpano

Konsernitasolla on lisäksi tehty seuraavat johtajiston työnjakoa koskevat uudelleenjärjestelyt:

- DI Martin Granholm (55) jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä
- Tekn.tri Heikki Sara (55) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan liiketoiminnan strateginen kehittäminen
- Kauppat.maist. Kari Toikka (51) on nimitetty talous- ja rahoitusjohtajaksi
- KTT Georg Holzhey (62) on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan ostotoiminta ja logistiikka
- Dipl.ekon. Jan-Henrik Kulp (58), konsernin nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja jatkaa taloudellisissa asiantuntijatehtävissä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2003 kesällä.

Kari Makkonen jatkaa UPM-Kymmene Puuteollisuuden toimialajohtajana ja Pentti Kallio UPM-Kymmene Jalostusteollisuuden toimialajohtajana.

Uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2002.

Kaikki yllämainitut henkilöt ovat myös UPM-Kymmene Oyj:n johtajiston jäseniä. Johtajistoon kuuluu lisäksi UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Juha Niemelä. Johtajiston sihteerinä jatkaa lakiasiainjohtaja Reko Aalto-Setälä.

Koko vuoden 2001 tilinpäätöstiedot raportoidaan uuden organisaation mukaisesti. Ennen sitä julkaistaan uuden organisaation mukaiset neljännesvuositiedot ajalta 1.1.2000 - 30.9.2001. Konsernin tulos raportoidaan Paperiteollisuuden osalta toimialoittain eli Aikakauslehti-
paperit, Sanomalehtipaperit sekä Hieno- ja erikoispaperit.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Niemelä, puh. 0204 15 0001
Varatoimitusjohtaja Jussi Pesonen, puh. 0204 15 0582

 

UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
21.11.2001